Z inicjatywy AGH 11 krakowskich uczelni powołało Sieć Uniwersytetów Krakowskich (Krakow Universities Network – KUN).

Międzyuczelniana współpraca ma na celu prowadzenie wspólnych działań na rzecz internacjonalizacji.