Skip to content ↓

Współpraca

Naukowcy z AGH realizują badania naukowe, tworzą wynalazki i innowacyjne rozwiązania na rzecz rozwoju gospodarczego i społeczeństwa. Projekty z AGH powstają w odpowiedzi na potrzeby przemysłu, biznesu czy administracji. Poprzez uczestnictwo w krajowych oraz zagranicznych stowarzyszeniach, konsorcjach i organizacjach uczestniczymy w najważniejszych inicjatywach naukowych, wnosząc swój wkład w rozwój strategicznych projektów badawczych.

Biznes

Jesteśmy otwarci na współpracę, oferując zainteresowanym podmiotom możliwość realizowania badań, specjalistycznych ekspertyz czy wsparcie merytoryczne. Współpraca ta otwiera nas w kierunku interdyscyplinarnego rozwoju, a najciekawsze projekty zostają wdrożone na rynek.

Współpraca naukowo-badawcza

W AGH co roku podpisywanych jest ok. 100 umów, listów intencyjnych oraz porozumień o współpracy z przemysłem, administracją i instytucjami otoczenia biznesu.

Uczelnia corocznie realizuje ok. 1000 umów badawczo-rozwojowych, wśród których ponad połowa to zlecenia z przemysłu.

Potencjał innowacyjny AGH opiera się na wypracowanej własności intelektualnej, która wyraża się w liczbie uzyskanych patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zgromadzonej wiedzy know-how i samym doświadczeniu naukowców i studentów. Każdego roku uczelnia uzyskuje kilkadziesiąt patentów oraz udziela kilkudziesięciu licencji. AGH plasuje się w czołówce polskich instytucji w liczbie zgłoszeń patentowych składanych do Europejskiego Urzędu Patentowego.

Współpraca międzynarodowa

Uczelnia zawarła blisko 300 umów o współpracy o charakterze generalnym z uczelniami na całym świecie. AGH współpracuje z ponad 60 krajami. Dotychczas najwięcej umów podpisano z uczelniami z Ukrainy, Francji, Chińskiej Republiki Ludowej i Stanów Zjednoczonych.

AGH posiada ponad 600 umów bilateralnych Erasmus+ i 31 o podwójnym dyplomowaniu (w tym 1 zawartą w ramach prestiżowego programu T.I.M.E).

Co roku blisko 700 studentów (przyjeżdżających i wyjeżdżających) i 130 pracowników (wyjazdy) bierze udział w wymianie akademickiej w ramach programu Erasmus+.

W AGH odbywają się również wykłady gości zagranicznych, tzw. visiting professors. W roku akademickim 2020/2021 gościliśmy 15 wybitnych naukowców i popularyzatorów nauki z całego świata.

Współpraca z pracodawcami

Baza ofert pracy dla studentów

Chcesz przedstawić studentom i absolwentom AGH ofertę pracy, praktyk lub staży w swojej firmie? Skorzystaj z łatwego w obsłudze i intuicyjnego serwisu JobTeaser Centrum Karier AGH. Panel pracodawcy oferuje dwie wersje: podstawową i rozszerzoną.

JobTeaser

Prezentacja firmy

Chcesz spotkać się ze studentami i opowiedzieć o swojej firmie? Skontaktuj się z Centrum Karier AGH.

Centrum Karier AGH

Targi Pracy AGH

Rozwój zawodowy

Chcesz podnieść swoje kompetencje lub swojego zespołu? Podejmij studia podyplomowe albo skorzystaj z oferty kursów i szkoleń.

Studia podyplomowe

Kursy i szkolenia

Stopka