Skip to content ↓

Fakty i liczby

Motto

Labore creata, labori et scientiae servio

Uczelnia

Status uczelni Uczelnia badawcza (*)
Liczba wydziałów 16
Liczba centrów badawczych 1
Liczba dyscyplin naukowych z kategorią A+ 1 (**)
Liczba dyscyplin naukowych z kategorią A 10 (**)
Liczba dyscyplin naukowych z kategorią B+ 6 (**)
Liczba kierunków studiów I stopnia 66
Liczba kierunków studiów II stopnia 55
Liczba dyscyplin naukowych w Szkole Doktorskiej AGH 16
Liczba studiów podyplomowych 90

* AGH jest jedną z 10 polskich szkół wyższych o statusie uczelni badawczej 
** wyniki ewaluacji działalności naukowej za lata 2017-2021

Studenci

Liczba studentów (stan na 31 grudnia 2021 r.) 20 562
- w tym liczba kobiet 6912
- liczba studentów na studiach I i II stopnia 19 512
- liczba studentów studiów doktoranckich i Szkoły Doktorskiej AGH 1050
Liczba słuchaczy studiów podyplomowych 1937
Liczba organizacji studenckich 30
Liczba sekcji AZS 30

Pracownicy

Liczba nauczycieli akademickich (*) 2184
- w tym liczba kobiet 663
- liczba profesorów 222
- liczba profesorów uczelni 534
- liczba adiunktów 1039
- liczba asystentów 304
- liczba pozostałych pracowników (lektorzy, instruktorzy) 85
Liczba pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (*) 2058

* stan na 31 grudnia 2021 r.

Badania i nauka

Liczba laboratoriów 800
Liczba umów badawczo-rozwojowych 1000 (*)
Liczba patentów rocznie 100
Liczba spółek spin-off 25
Liczba europejskich uniwersytetów w Universeh 5 (**)
Liczba umów generalnych z uczelniami ze świata 300
Liczba superkomputerów 4 (***)
Liczba zbiorów Biblioteki Głównej AGH 930 968
Liczba kół naukowych 140

* Uczelnia corocznie realizuje ok. 1000 umów badawczo‑rozwojowych, wśród których ponad 75% stanowią zlecenia z przemysłu.
** 5 europejskich uniwersytetów tworzy konsorcjum Universeh. W konsorcjum obok AGH są: Université de Toulouse (Francja), Heinrich-Heine-Universität (Niemcy), Luleå University of Technology (Szwecja), University of Luxembourg (Luksemburg).
*** W AGH pracują cztery superkomputery: Ares, Athena, Prometheus i Zeus. W 2021 r. Zeus i Prometheus wykonały na potrzeby badań naukowych 5 356 014 zadań obliczeniowych o łącznym czasie trwania 38 861 lat.

Stopka