Skip to content ↓

Fakty i liczby

Motto

Labore creata, labori et scientiae servio

Uczelnia

Status uczelni Uczelnia badawcza (*)
Liczba wydziałów 17
Liczba centrów badawczych 1
Liczba dyscyplin naukowych z kategorią A+ 1 (**)
Liczba dyscyplin naukowych z kategorią A 10 (**)
Liczba dyscyplin naukowych z kategorią B+ 6 (**)
Liczba kierunków studiów 76 (***)
Liczba dyscyplin naukowych w Szkole Doktorskiej AGH 16
Liczba studiów podyplomowych 90

* AGH jest jedną z 10 polskich szkół wyższych o statusie uczelni badawczej 
** wyniki ewaluacji działalności naukowej za lata 2017–2021
*** w roku akademickim 2022/2023

Studenci

Liczba studentów (stan na 31 grudnia 2022 r.) 19 409
- w tym liczba kobiet 6440
- liczba studentów na studiach I i II stopnia 18 468
- liczba studentów studiów doktoranckich i Szkoły Doktorskiej AGH 941
Liczba słuchaczy studiów podyplomowych 1847
Liczba organizacji studenckich 31
Liczba sekcji AZS 32

Pracownicy

Liczba nauczycieli akademickich (*) 2181
- w tym liczba kobiet 659
- liczba profesorów 234
- liczba profesorów uczelni 532
- liczba adiunktów 1046
- liczba asystentów 286
- liczba pozostałych pracowników (lektorzy, instruktorzy) 83
Liczba pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (*) 2045

* stan na 31 grudnia 2022 r.

Badania i nauka

Liczba laboratoriów 800
Liczba umów badawczo-rozwojowych 1000 (*)
Liczba patentów rocznie 100
Liczba spółek spin-off 25
Liczba europejskich uniwersytetów w UNIVERSEH 5 (**)
Liczba umów generalnych z uczelniami ze świata 300
Liczba superkomputerów 4 (***)
Liczba zbiorów Biblioteki Głównej AGH 930 968
Liczba kół naukowych 140

* Uczelnia corocznie realizuje ok. 1000 umów badawczo‑rozwojowych, wśród których ponad 75% stanowią zlecenia z przemysłu.
** 5 europejskich uniwersytetów tworzy konsorcjum Universeh. W konsorcjum obok AGH są: Université de Toulouse (Francja), Heinrich-Heine-Universität (Niemcy), Luleå University of Technology (Szwecja), University of Luxembourg (Luksemburg).
*** W AGH pracują cztery superkomputery: Ares, Athena, Prometheus i Zeus. W 2021 r. Zeus i Prometheus wykonały na potrzeby badań naukowych 5 356 014 zadań obliczeniowych o łącznym czasie trwania 38 861 lat.

Stopka