Skip to content ↓

Fakty i liczby

Motto

Labore creata, labori et scientiae servio

Uczelnia

Status uczelni Uczelnia badawcza (*)
Liczba wydziałów 16
Liczba centrów badawczych 1
liczba dyscyplin z kategorią A+ 1 (**)
liczba dyscyplin z kategorią A 8 (**)
liczba dyscyplin z kategorią B+ 8 (**)
Liczba kierunków studiów I stopnia 66
Liczba kierunków studiów II stopnia 55
Liczba dyscyplin naukowych w Szkole Doktorskiej AGH 16
Liczba studiów podyplomowych 90

* AGH jest jedną z 10 polskich szkół wyższych o statusie uczelni badawczej 
** wyniki ewaluacji działalności naukowej za lata 2017-2021

Studenci

Liczba studentów (stan na 31 grudnia 2021 r.) 20562
w tym liczba kobiet 6912
Liczba studentów na studiach I i II stopnia 19512
Liczba studentów studiów doktoranckich i Szkoły Doktorskiej AGH 1050
Liczba słuchaczy studiów podyplomowych 1937
Liczba organizacji studenckich 30
Liczba sekcji AZS 30

Pracownicy

Liczba nauczycieli akademickich (stan na 31 grudnia 2021 r.) 2184
w tym liczba kobiet 663
Liczba profesorów 222
Liczba profesorów uczelni 534
Liczba adiunktów 1039
Liczba asystentów 304
Liczba pozostałych pracowników 85

Badania i nauka

Liczba laboratoriów 800
Liczba umów badawczo-rozwojowych 1000 (*)
Liczba patentów rocznie 100
Liczba spółek spin-off 25
Liczba europejskich uniwersytetów w Universeh 5 (**)
Liczba umów generalnych z uczelniami ze świata 300
Liczba superkomputerów 4 (***)
Liczba zbiorów Biblioteki Głównej AGH 930968
Liczba kół naukowych 140

* Uczelnia corocznie realizuje ok. 1000 umów badawczo‑rozwojowych, wśród których ponad 75% stanowią zlecenia z przemysłu.
** 5 europejskich uniwersytetów tworzy konsorcjum Universeh. W konsorcjum obok AGH są: Université de Toulouse (Francja), Heinrich-Heine-Universität (Niemcy), Luleå University of Technology (Szwecja), University of Luxembourg (Luksemburg).
*** W AGH pracują cztery superkomputery: Ares, Athena, Prometheus i Zeus. W 2021 r. Zeus i Prometheus wykonały na potrzeby badań naukowych 5 356 014 zadań obliczeniowych o łącznym czasie trwania 38 861 lat.

Stopka