Skip to content ↓

Fakty i liczby

Motto

Labore creata, labori et scientiae servio

Uczelnia

Status uczelni Uczelnia badawcza (*)
Liczba wydziałów 17
Liczba centrów badawczych 1
Liczba dyscyplin naukowych z kategorią A+ 1 (**)
Liczba dyscyplin naukowych z kategorią A 10 (**)
Liczba dyscyplin naukowych z kategorią B+ 6 (**)
Liczba kierunków studiów 81 (***)
Liczba dyscyplin naukowych w Szkole Doktorskiej AGH 17
Liczba studiów podyplomowych 90

* AGH jest jedną z 10 polskich szkół wyższych o statusie uczelni badawczej.
** wyniki ewaluacji działalności naukowej za lata 2017–2021
*** w roku akademickim 2023/2024

Studenci

Liczba studentów (*) 18 887
- w tym liczba kobiet 6172
- liczba studentów na studiach I i II stopnia 18 074
- liczba studentów studiów doktoranckich i Szkoły Doktorskiej AGH 813
Liczba słuchaczy studiów podyplomowych 1930
Liczba kół naukowych 140
Liczba organizacji studenckich 31
Liczba sekcji AZS 32

* stan na 31 grudnia 2023 r.

Pracownicy

Liczba nauczycieli akademickich (*) 2203
- w tym liczba kobiet 673
- liczba profesorów 242
- liczba profesorów uczelni 536
- liczba adiunktów 1052
- liczba asystentów 294
- liczba pozostałych pracowników (lektorzy, instruktorzy) 79
Liczba pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (*) 2028

* stan na 31 grudnia 2023 r.

Badania i nauka

Liczba laboratoriów 800
Liczba umów badawczo-rozwojowych 1000 (*)
Liczba patentów rocznie 100
Liczba spółek spin-off 25
Liczba europejskich uniwersytetów w UNIVERSEH 7 (**)
Liczba umów generalnych z uczelniami ze świata 300
Liczba superkomputerów 3 (***)
Liczba zbiorów Biblioteki Głównej AGH (****)  
- zbiory tradycyjne 936 002
- zasoby elektroniczne 287 418

* Uczelnia corocznie realizuje ok. 1000 umów badawczo‑rozwojowych, wśród których ponad 75% stanowią zlecenia z przemysłu.
** Konsorcjum UNIVERSEH utworzyło w 2020 r. pięć europejskich uniwersytetów. Obok AGH były to: Université de Toulouse (Francja), Heinrich-Heine-Universität (Niemcy), Luleå University of Technology (Szwecja), University of Luxembourg (Luksemburg). W 2023 r. dołączyły dwa kolejne: University of Rome „Tor Vergata"(Włochy) oraz University of Namur (Belgia).
*** W AGH pracują trzy superkomputery: Ares, Athena i Prometheus. W 2022 r. wykonały one ponad 6 milionów zadań o łącznym czasie obliczeń ponad 420 milionów godzin obliczeniowych, czyli ponad 48 716 lat.
**** stan na 2022 r.

Stopka