Skip to content ↓

O AGH

AGH jest nowoczesnym uniwersytetem, który aktywnie uczestniczy w budowaniu społeczeństwa opartego na wiedzy oraz w tworzeniu innowacyjnych technologii. Uczelnia ma ugruntowaną pozycję w kraju i coraz mocniejszą za granicą. Doświadczona kadra, nowoczesne laboratoria, wyjątkowy kampus, a przede wszystkim – więź łącząca społeczność AGH – to nasze największe atuty.

Trzyosobowy zespół naukowców.
Badania

Rozwijamy badania naukowe w obszarach nauk technicznych, nauk ścisłych, nauk o Ziemi i nauk społecznych, uwzględniając aktualne priorytety gospodarki i biznesu, w takich dziedzinach jak m.in. cyfryzacja, cyberbezpieczeństwo, transformacja energetyczna i zeroemisyjność, zmiany klimatyczne, gospodarka w obiegu zamkniętym czy przemysł 4.0. Wśród wielu przyszłościowych kierunków badawczych w AGH intensywnie rozwijane są prace w zakresie inżynierii kosmicznej i sztucznej inteligencji.

Zdjęcie grupy studentów w czytelni. Z przodu mężczyzna i kobieta przy jednym stole. Przed nimi leży otwarta książka. Mężczyzna nosi niebieski sweter, kobieta ma brązową bluzkę. W tle widać inne osoby oraz regały z książkami.
Kształcenie

Oferta kształcenia obejmuje blisko 70 kierunków studiów prowadzonych na 17 wydziałach. Uczelnia oferuje również kształcenie w szkołach doktorskich, studia MBA TECH oraz ok. 90 kierunków studiów podyplomowych.

Oferta kształcenia AGH

Kolektory i wiatraki
Innowacje

Potencjał innowacyjny AGH opiera się na wypracowanej własności intelektualnej, która wyraża się w liczbie uzyskanych patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zgromadzonej wiedzy know‑how i samym doświadczeniu naukowców i studentów. Uczelnia plasuje się w czołówce polskich instytucji w zakresie ilości zgłoszeń patentowych składanych do Europejskiego Urzędu Patentowego, jak również do Biura Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (World Intellectual Property Organization).

Studenci.
W naukowej elicie

Wielkim sukcesem AGH jest uzyskanie statusu uczelni badawczej. W ministerialnym programie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” laureatami pierwszego konkursu zostało 10 najlepszych polskich uczelni. Uczelnia uzyskała również tytuł Europejskiego Uniwersytetu Kosmicznego, jako uczestnik konsorcjum UNIVERSEH – European Space University for Earth and Humanity, które tworzy wspólnie z kilkoma innymi europejskimi uczelniami. Zgodnie z wynikami przeprowadzonej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki ewaluacji działalności naukowej za lata 2017–2021 AGH otrzymała jedną kategorię A+, dziesięć kategorii A oraz sześć kategorii B+. Tym samym uczelnia utrzymuje prawo do nadawania stopni naukowych we wszystkich dyscyplinach.

Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza

UNIVERSEH

Zdjęcie aparatrury pomiarowej. Z prawej zółty cylindryczny element. Po lewej próbka betonu.
Nowoczesne laboratoria i inwestycje

Wsparciem dla prowadzonych badań jest ponad 800 laboratoriów wyposażonych w nowoczesną aparaturę. Rozwój kierunków badawczych zapewniają m.in. liczne inwestycje zrealizowane na przestrzeni ostatniego dziesięciolecia. Wśród nich można wymienić budowę takich obiektów jak: Centrum Informatyki, Centrum Ceramiki, Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii, unikatowe w skali europejskiej Centrum Energetyki, a także budynki: Katedry Telekomunikacji, Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu oraz Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej, Wydziału Humanistycznego, Wydziału Matematyki Stosowanej i Studium Języków Obcych. Na mapie kampusu pojawiły się także: wielofunkcyjna hala sportowa oraz Studenckie Centrum Konstrukcyjne.

Inwestycje

Oferta badawcza AGH

Doktoranci.
Prestiżowe granty

Naukowcy z AGH są beneficjentami grantów w wielu konkursach, w tym m.in. do najbardziej prestiżowych należą granty przyznawane przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych – European Research Council (ERC), które skierowane są do naukowców realizujących pionierskie i przełomowe badania. W 2020 r. dwóch badaczy z AGH otrzymało granty ERC.

Współpraca. Grafika dekoracyjna.
Uczelnia otwarta na współpracę

Współpraca z sektorem gospodarczym, z uczelniami oraz instytutami naukowymi, a także uczestnictwo w krajowych oraz międzynarodowych konsorcjach naukowo‑przemysłowych pozwala na realizację szeregu projektów, które finalnie wdrażane są na rynek. Corocznie w AGH podpisywanych jest ok. 100 umów, listów intencyjnych oraz porozumień o współpracy z przemysłem, administracją i instytucjami otoczenia biznesu. Ponadto uczelnia co roku realizuje ok. 1000 umów badawczo-rozwojowych, wśród których ponad 75% stanowią zlecenia z przemysłu. Ważnym aspektem naszej działalności jest również współpraca międzynarodowa. Posiadamy blisko 300 umów o współpracy o charakterze generalnym z 60 uczelniami na całym świecie.

Oferta dla biznesu

Kampus AGH z lotu ptaka, w tle zachód słońca.
Kampus w centrum Krakowa

Wszystkie obiekty dydaktyczne, siedziby wydziałów, administracji i organizacji studenckich oraz największe w Polsce Miasteczko Studenckie AGH tworzą zwarty 40-hektarowy kompleks, który położony jest w centrum Krakowa. Gmach Główny AGH i Rynek Główny dzieli zaledwie kilometr.

Kampus AGH

Grafika dekoracyjna.
Absolwenci

Mury naszej uczelni opuszczają absolwenci, którzy dynamicznie rozwijają swoją karierę zawodową, doskonale odnajdując się w sektorze gospodarczym, przemysłowym czy badawczo-rozwojowym. 

Serwis dla absolwentów

Stopka