Przejdź do treści Przejdź do stopki
Aktualności

Kierownik Sekcji BHP AGH członkiem sejmowej Rady Ochrony Pracy

Na zdjęciu Marszałek Sejmu Szymon Hołownia (po lewej) trzyma w dłoniach akt powołania. Obok niego stoi dr. Leszek Rymarowicz. W tle widać kilka innych osób oraz flagi Polski i UE.

fot. Anna Strzyżak, Kancelaria Sejmu

Kierownik Sekcji BHP AGH członkiem sejmowej Rady Ochrony Pracy

Marszałek Sejmu powołał na członka Rady Ochrony Pracy XII kadencji dr. Leszka Rymarowicza – kierownika Sekcji BHP AGH oraz wykładowcę w Katedrze Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy Wydziału Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami.

Rada Ochrony Pracy jest działającym na podstawie ustawy organem nadzoru w sprawach dotyczących przestrzegania prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy, a także legalności zatrudnienia oraz działalności Państwowej Inspekcji Pracy. Radę powołuje i odwołuje marszałek Sejmu, a jej kadencja trwa cztery lata. Zasiada w niej 30 osób: członkowie/członkinie parlamentu, osoby zgłoszone m.in. przez Prezesa Rady Ministrów, centrale związkowe, organizacje pracodawców. Do rady powołuje się także ekspertów/ekspertki i przedstawicieli/przedstawicielki nauki zajmujących się problematyką ochrony pracy.

Podczas uroczystości, która odbyła się w Sejmie 27 marca 2024 r., Marszałek Szymon Hołownia wręczył członkom i członkiniom Rady akty powołania. W okolicznościowym wystąpieniu przywołał zapisy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: praca znajduje się pod ochroną Rzeczypospolitej Polskiej oraz Państwo sprawuje nadzór nad warunkami wykonywania pracy. Stwierdził, że słowa te znalazły się na samym wstępie ustawy zasadniczej nie bez przyczyny, pokazują one bowiem, jaką wagę przywiązuje państwo do tej działalności człowieka. Marszałek mówił również o wyzwaniach, z jakimi członkowie/członkinie Rady będą musieli się zmierzyć, w tym o nowych technologiach na rynku pracy. Wyraziła także nadzieję, iż Rada przygotuje propozycje rozwiązań dla wszystkich tych, którzy w kwestiach pracowniczych będą podejmowali decyzje, jak choćby Sejm czy rząd.

W Radzie Ochrony Pracy XII kadencji reprezentowane są dwie polskie uczelnie techniczne: AGH i Politechnika Warszawska.

Stopka