Skip to content ↓

Poczet rektorów

Rektor w latach 1939–1945–1950

Rektor w latach 1972–1974, 1979–1981
 

Rektor od 2020 r. – obecnie

Stopka