Przejdź do treści Przejdź do stopki
Aktualności

MAK dla Krakowa

Na zdjęciu moment podpisania dokumentu przez sygnatariuszy.

MAK dla Krakowa

Międzyuczelniana Akademia Klimatu (MAK) i Krakowskie Biuro Festiwalowe (KBF) podpisały porozumienie o współpracy.

Celem współpracy jest wymiana doświadczeń, wzajemne wsparcie merytoryczne, a także wykorzystanie dorobku, potencjału i pozycji obu instytucji w zakresie organizacji prac dyplomowych realizowanych w ramach studiów podyplomowych Międzyuczelniana Akademia Klimatu. Prace osób studiujących w MAK będą poświęcone tematowi zrównoważonego rozwoju miasta Krakowa, a w szczególności rewitalizacji dzielnicy Wesoła (poszpitalnego obszaru, który ma w przyszłości przekształcić się w dzielnicę kreatywną miasta).

List intencyjny podpisali: dyrektorka KBF Carolina Pietyra oraz Tomasz Bergier – kierownik studiów podyplomowych Międzyuczelniana Akademia Klimatu oraz Prodziekan ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH.

Międzyuczelniana Akademia Klimatu to unikatowa inicjatywa trzech uczelni – technicznej, ekonomicznej i humanistycznej (Akademii Górniczo-Hutniczej, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Uniwersytetu Wrocławskiego) – z istotnym wsparciem ze strony sektora bankowego i biznesu: Fundacji Banku Ochrony Środowiska (Fundacji BOŚ), Fundacji Biznes dla Klimatu i Fundacji Edukacji Klimatycznej.

Kompleksowa oferta MAK skierowana jest do profesjonalistów/profesjonalistek chcących zwiększyć wiedzę i praktyczne umiejętności w związku ze zmianami klimatu. Studia zostały opracowane z myślą o osobach pracujących w urzędach miast i jednostkach miejskich, administracji rządowej i samorządowej, przedstawicielach i przedstawicielkach biznesu, firm produkcyjnych i usługowych, w tym konsultingowych, prawniczych i finansowych.

Stopka