Skip to content ↓

Inwestycje

Akademia nieustannie się rozwija, zmieniając na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat swoje oblicze za sprawą licznych inwestycji.

Inwestycje realizowane są w ramach dotacji ministerialnych oraz środków z funduszy europejskich.

Inwestycje infrastrukturalne

Inwestycje aparaturowe

Stopka