Skip to content ↓

Darowizny

AGH jest nowoczesnym uniwersytetem badawczym realizującym misję społeczną. Nasza uczelnia to miejsce, w którym kreujemy wiedzę i przekazujemy ją światu. W AGH tworzymy nieograniczone możliwości rozwoju.

Wesprzyj działalność AGH i przekaż na rzecz uczelni darowiznę pieniężną.
Darowizny na rzecz Akademii Górniczo-Hutniczej są przeznaczane na cele statutowe uczelni, a w szczególności rozwój studentów i kadry naukowej, prowadzenie badań naukowych oraz prac rozwojowych. Darczyńcami mogą być absolwenci AGH, firmy, instytucje publiczne, fundacje, organizacje rządowe i pozarządowe oraz osoby prywatne.

Darowizny pieniężne można dokonywać na poniższe numery rachunków bankowych uczelni:
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
al. Mickiewicza 30,
30-059 Kraków
Bank PEKAO S.A., XI O. w Krakowie,
ul. Pijarska 1, Kraków

  • Rachunek bankowy w PLN: 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922
  • Rachunek bankowy w EUR: PL49 1240 4722 1978 0000 4859 8327
  • Rachunek bankowy w USD: PL15 1240 4722 1787 0000 4854 0977

SWIFT: PKOPPLPW

Tytuł przelewu: darowizna na cele statutowe AGH

W przypadku darowizn przeznaczonych na konkretny cel, należy doprecyzować taką informację w treści przelewu (np.: darowizna na cele statutowe AGH dla Wydziału…/dla Katedry/Instytutu…/na zakup…/na sfinansowanie lub dofinansowanie konkretnego działania/dla studenckiego koła naukowego itp.).

Kontakt

Dział Finansowy AGH

E: darowizny(at)agh.edu.pl
T: +48 12 617 47 93

Stopka