Skip to content ↓

Infrastruktura

Uczelnia dysponuje niezwykle bogatą infrastrukturą, nowoczesnym zapleczem dydaktycznym i naukowym, bazą mieszkaniową oraz doskonale wyposażonymi obiektami sportowymi.

Budynki należące do AGH, których łączna powierzchnia użytkowa wynosi 350 000 m2, zlokalizowane są na terenie: Krakowa (98%), Miękini, Regulic, Łukęcina i Krynicy.

Dzięki inwestycjom kadra naukowa AGH zyskuje dodatkową przestrzeń oraz sprzęt badawczy, a studenci – możliwość zgłębiania wiedzy w nowoczesnych laboratoriach.

Największy kampus w Polsce – 40 ha powierzchni. Miasteczko Studenckie AGH zapewnia 7500 miejsc w 20 domów studenckich.

Stopka