Skip to content ↓

Administracja centralna

Piony administracji centralnej

Prorektor ds. Nauki - prof. dr hab. inż. Marek Gorgoń

Centrum Obsługi Nauki
Biblioteka Główna
Wydawnictwa AGH

Prorektor ds. Kształcenia - prof. dr hab. inż. Wojciech Łużny 

Centrum Organizacji Kształcenia
Centrum Rekrutacji
Centrum e-Learningu i Innowacyjnej Dydaktyki

Prorektor ds. Studenckich - prof. dr hab. inż. Rafał Dańko

Centrum Spraw Studenckich
Miasteczko Studenckie AGH
Dział Dostępności

Prorektor ds. Ogólnych - prof. dr hab. inż. Tadeusz Telejko

Centrum Spraw Pracowniczych

Biuro Rektora

Dyrektor Biura Rektora
mgr Przemysław Olszewski

T: +48 12 617 45 54
T: +48 12 617 33 55
E: biuro(at)agh.edu.pl

Biuro Kanclerza

Kanclerz
mgr inż.  Henryk Zioło

T: + 48 12 617 20 08
E: skc(at)agh.edu.pl
 

Biuro Kwestora

Kwestor
mgr Joanna Sajdłowska-Filar

T: +48 12 617 33 04
T: +48 12 617 40 55
E: kwestura(at)agh.edu.pl

Stopka