Skip to content ↓

Profesorowie Honorowi AGH

Tytuł Profesora Honorowego AGH nadaje się wybitnym uczonym, twórcom techniki oraz innym osobom, które są czynnymi lub emerytowanymi pracownikami uczelni. Symbolami uzyskanej godności jest dyplom, medal rektora oraz szarfa. Kandydat do tytułu musi posiadać stopień doktora. Nadanie tytułu Profesora Honorowego AGH odbywa się w trakcie odrębnego, uroczystego posiedzenia Senatu AGH.

Tytuły Profesora Honorowego AGH nadano następującym osobom:

Informacje na temat zasad i trybu przyznawania tytułu znajdują się w „Księdze Tradycji”.

Stopka