Skip to content ↓

Konsulowie Honorowi AGH

Tytuł Honorowego Konsula Akademii Górniczo-Hutniczej nadawany jest osobom związanym z uczelnią, których działalność przyczyniła się do jej rozwoju i promocji. Symbolem uzyskanej godności jest dyplom i statuetka św. Barbary. Tytułu tego nie mogą uzyskać pracownicy obecnie zatrudnieni w AGH i emerytowani pracownicy.

Tytuł Konsula Honorowego AGH otrzymali: 

Informacje na temat zasad i trybu przyznawania tytułu znajdują się w „Księdze Tradycji”. 

Stopka