Skip to content ↓

Studia – Kształcenie

Oferta kształcenia AGH obejmuje: studia stacjonarne, studia niestacjonarne, kształcenie w szkołach doktorskich, studia podyplomowe, studia MBA oraz kursy i szkolenia.

Nasze kierunki powstają w odpowiedzi na aktualne trendy na rynku pracy oraz dynamiczne przemiany gospodarcze i społeczne, dlatego systematycznie modyfikujemy programy zajęć oraz tworzymy nowe kierunki studiów. W AGH mierzymy się z wyzwaniami technologicznymi i kreatywnie wykorzystujemy wiedzę inżynierską.

Studia w AGH – oferta kształcenia
Co wyróżnia kształcenie w AGH?
Jakość kształcenia w AGH
Organizacja kształcenia
Kształcenie w liczbach
Jednostki wspierające proces kształcenia

Zdjęcie grupy studentów w czytelni. Z przodu mężczyzna i kobieta przy jednym stole. Przed nimi leży otwarta książka. Mężczyzna nosi niebieski sweter, kobieta ma na sobie brązową bluzkę. W tle widać inne osoby oraz regały z książkami.
Studia I i II stopnia

Studia w AGH prowadzone są w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej jako:

Studia I stopnia

  • inżynierskie (co najmniej 7 semestrów),
  • licencjackie (co najmniej 6 semestrów).

Studia II stopnia

  • magisterskie inżynierskie (od 3 do 5 semestrów, w zależności od programu studiów obowiązującego na danym kierunku studiów, poziomie i profilu),
  • magisterskie (od 4 do 5 semestrów, w zależności od programu studiów obowiązującego na danym kierunku studiów, poziomie i profilu).

Kierunki studiów w ofercie AGH

Zdjęcie kobiety stojącej przed aparaturą badawczą. Widzimy jej plecy. Ma długie ciemne włosy i jasny t-shirt. Operuje myszką. Przed nią na wysokości jej oczu wiszą dwa monitory.
Szkoły doktorskie i studia doktoranckie

Najzdolniejsi absolwenci mogą rozwijać się naukowo w Szkole Doktorskiej AGH lub w Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej. Kształcenie trwa od 6 do 8 semestrów, a jego celem jest napisanie rozprawy doktorskiej.

Szkoła Doktorska AGH zapewnia twórcze i interdyscyplinarne podejście do badań naukowych oraz elastyczny program kształcenia pozwalający na wybór zajęć w zależności od potrzeb doktoranta.

Krakowska Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska została utworzona przez sześć instytutów Polskiej Akademii Nauk oraz dwa wydziały AGH.

Zdjęcie przedstawia dwóch mężczyzn siedzących przy podłużnym biurku. Pracują przy komputerach i spoglądają w monitory. Siedzący bliżej posiada brodę i wąsy. Oddalony od obserwatora jest ogolony. Obaj mają na sobie koszule w błękitnym kolorze. W tle widać pionowe niebieskie rolety zasłaniające okna.
Studia podyplomowe i inne formy kształcenia

AGH wspiera kariery zawodowe absolwentów, którzy pragną poszerzać swoje umiejętności i inwestować w rozwój osobisty. Oferta obejmuje 90 kierunków studiów podyplomowych.

Studia podyplomowe

Uczelnia oferuje także inne formy kształcenia (IFK) skierowane zarówno do specjalistów kadry inżynierskiej, jak również do osób, które są zainteresowane zdobyciem nowej specjalizacji.

Kursy i szkolenia (IFK)

Zdjęcie grupy ludzi oficjalnie ubranych. Spoglądają w stronę obserwatora uśmiechając się.
Studia MBA

Studia MBA (Master of Business Administration) studia skierowane do doświadczonych menedżerów oraz pracowników zatrudnionych na stanowiskach decyzyjnych.

Studia MBA w AGH

Co wyróżnia kształcenie w AGH?

Praktyczne umiejętności

Dokładamy wszelkich starań, aby studenci zdobywali praktyczne umiejętności. W programach studiów, obok wykładów, ćwiczeń i konwersatoriów, bardzo ważne miejsce zajmują – ćwiczenia laboratoryjne, których celem jest samodzielne wykonanie przez studenta eksperymentów i badań, ćwiczenia projektowe realizowane pod kierunkiem prowadzącego zajęcia, czy zajęcia seminaryjne – rozwijające treści wykładów albo mające na celu przygotowanie do złożenia pracy dyplomowej lub projektu dyplomowego.

Nowoczesne formy kształcenia

Poszukujemy nowoczesnych rozwiązań, dzięki którym dajemy naszym studentom różnorodne narzędzia do indywidualnego rozwoju.

Tutoring

Nasi studenci mogą skorzystać z tutoringu. Uczestniczący w programie studenci mają możliwość wyboru indywidualnego tutora spośród szerokiej bazy wykładowców o różnorodnych zainteresowaniach, a następnie wzięcia udziału we wspólnej podróży naukowej, której kierunek i cel ustalają indywidualnie ze swoim tutorem.

Tutoring w AGH dla studentów

Badawcza ścieżka kształcenia

Jedną z inicjatyw skierowaną do najzdolniejszych studentów jest „badawcza ścieżka kształcenia”. Ta forma pozwala na elastyczne łączenie studiów z pracą naukowo-badawczą. Studenci mogą zaliczyć część punktów ECTS na podstawie udziału w projektach realizowanych w ramach m.in. „Grantu Rektora AGH”, w grantach swoich opiekunów naukowych czy poprzez pracę w kołach naukowych.

Badawcza ścieżka kształcenia

Nauka języków obcych i możliwość wyboru przedmiotów

Stale rozwijamy kształcenie w językach obcych. W ofercie AGH znajduje się kilka kierunków prowadzonych w języku angielskim.

Ponadto studenci mogą doskonalić słownictwo techniczne w językach obcych, wybierając przedmioty w Uczelnianej Bazie Przedmiotów Obieralnych. Uczelniana Baza Przedmiotów Obieralnych jest programem wspierającym elastyczność studiowania. Tworzą go trzy tematyczne bloki skupiające łącznie ponad 300 przedmiotów (w blokach: obcojęzycznym, innowacyjnym i humanistyczno-społecznym).

Uczelniana Baza Przedmiotów Obieralnych

Studia dualne

W AGH prowadzone są studia dualne. Studia te współprowadzone są z przemysłem, a ich celem jest przygotowanie absolwentów o wysokich kwalifikacjach zawodowych pod kątem wybranego przedsiębiorstwa.

Stopka