Skip to content ↓

Studia

Oferta kształcenia AGH obejmuje: studia stacjonarne, studia niestacjonarne, kształcenie w szkołach doktorskich, studia podyplomowe oraz inne formy kształcenia.

Nasze kierunki powstają w odpowiedzi na aktualne trendy na rynku pracy oraz dynamiczne przemiany gospodarcze i społeczne, dlatego systematycznie modyfikujemy programy zajęć oraz tworzymy nowe kierunki studiów.

W AGH mierzymy się z wyzwaniami technologicznymi i kreatywnie wykorzystujemy wiedzę inżynierską przy realizacji licznych projektów.

Studia w AGH prowadzone są w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej jako:

  • Studia I stopnia
    - inżynierskie – prowadzące do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera (co najmniej 7 semestrów),
    - licencjackie – prowadzące do uzyskania tytułu zawodowego licencjata (co najmniej 6 semestrów).
  • Studia II stopnia
    - magisterskie inżynierskie – prowadzące do uzyskania tytułu zawodowego magistra inżyniera (od 3 do 5 semestrów, w zależności od programu studiów obowiązującego na danym kierunku studiów, poziomie i profilu),
    - magisterskie – prowadzące do uzyskania tytułu zawodowego magistra (od 4 do 5 semestrów, w zależności od programu studiów obowiązującego na danym kierunku studiów, poziomie i profilu).

Najzdolniejsi absolwenci mogą rozwijać się naukowo w Szkole Doktorskiej AGH lub w Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej.

Szkoła Doktorska AGH zapewnia twórcze i interdyscyplinarne podejście do badań naukowych oraz elastyczny program kształcenia pozwalający na wybór zajęć w zależności od potrzeb doktoranta. Kształcenie trwa od 6 do 8 semestrów, a jego celem jest napisanie rozprawy doktorskiej. Proces ten składa się z dwóch elementów: indywidualnego planu kształcenia i indywidualnego planu badawczego

Krakowska Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska została utworzona przez sześć instytutów Polskiej Akademii Nauk oraz dwa wydziały AGH. Kształcenie trwa od 6 do 8 semestrów i kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej. Jest ono prowadzone poprzez realizację indywidualnego programu badawczego i indywidualnego programu kształcenia.

Uczelnia wspiera kariery zawodowe absolwentów, którzy pragną poszerzać swoje umiejętności i inwestować w rozwój osobisty. Nasza oferta obejmuje 90 kierunków studiów podyplomowych, a także liczne inne formy kształcenia skierowane zarówno do specjalistów kadry inżynierskiej, jak również do osób, które są zainteresowane zdobyciem nowej specjalizacji.

Co wyróżnia studia w AGH?

Praktyczne umiejętności

Dokładamy wszelkich starań, aby studenci zdobywali praktyczne umiejętności. W programach studiów, obok wykładów, ćwiczeń i konwersatoriów, bardzo ważne miejsce zajmują – ćwiczenia laboratoryjne, których celem jest samodzielne wykonanie przez studenta eksperymentów i badań, ćwiczenia projektowe realizowane pod kierunkiem prowadzącego zajęcia, czy zajęcia seminaryjne – rozwijające treści wykładów albo mające na celu przygotowanie do złożenia pracy dyplomowej lub projektu dyplomowego.

Nowoczesne formy kształcenia

Poszukujemy nowoczesnych rozwiązań, dzięki którym dajemy naszym studentom różnorodne narzędzia do indywidualnego rozwoju.

Tutoring

Nasi studenci mogą skorzystać z tutoringu. Uczestniczący w programie studenci mają możliwość wyboru indywidualnego tutora spośród szerokiej bazy wykładowców o różnorodnych zainteresowaniach, a następnie wzięcia udziału we wspólnej podróży naukowej, której kierunek i cel ustalają indywidualnie ze swoim tutorem.

Badawcza ścieżka kształcenia

Jedną z inicjatyw skierowaną do najzdolniejszych studentów jest „badawcza ścieżka kształcenia”. Ta forma pozwala na elastyczne łączenie studiów z pracą naukowo-badawczą. Studenci mogą zaliczyć część punktów ECTS na podstawie udziału w projektach realizowanych w ramach m.in. „Grantu Rektora AGH”, w grantach swoich opiekunów naukowych czy poprzez pracę w kołach naukowych.

Nauka języków obcych i możliwość wyboru przedmiotów

Stale rozwijamy kształcenie w językach obcych. W ofercie AGH znajdują się 3 kierunki prowadzone w języku angielskim.

Ponadto studenci mogą doskonalić słownictwo techniczne w językach obcych, wybierając przedmioty w Uczelnianej Bazie Przedmiotów Obieralnych. Uczelniana Baza Przedmiotów Obieralnych jest programem wspierającym elastyczność studiowania. Tworzą go trzy tematyczne bloki skupiające łącznie ponad 240 przedmiotów (w bloku obcojęzycznym, bloku humanistyczno-społecznym i bloku innowacyjnym).

Studia dualne

W AGH prowadzone są studia dualne. Studia te współprowadzone są z przemysłem, a ich celem jest przygotowanie absolwentów o wysokich kwalifikacjach zawodowych pod kątem wybranego przedsiębiorstwa.

Stopka