Skip to content ↓

Biznes

Jesteśmy otwarci na współpracę, oferując zainteresowanym podmiotom możliwość realizowania badań, specjalistycznych ekspertyz czy wsparcie merytoryczne. Współpraca ta otwiera nas w kierunku interdyscyplinarnego rozwoju, a najciekawsze projekty zostają wdrożone na rynek.

Rozwiąż problem technologiczny przy wsparciu naszych ekspertów.

Skorzystaj z naszej bazy rozwiązań i technologii.

Skorzystaj z bogatej infrastruktury badawczej AGH, w tym laboratoriów akredytowanych.

Wprowadź innowacje do swojej firmy we współpracy z naszymi zespołami badawczymi.

Łączenie inwestorów, potrzeb firm z zespołami wdrażającymi innowacyjne pomysły przez START-UP.

Dowiedz się czym jest Krakowskie Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH.

Stopka