Skip to content ↓

Symbole uczelni

Godło

Godło Akademii Górniczo-Hutniczej stanowi stylizowany orzeł z koroną i tarczą, na której umieszczone są perlik i żelazo (godło górnicze) oraz inicjały AGH. Obecna wersja godła została zaprojektowana na podstawie rysunku wykonanego w 1925 roku przez docenta krakowskiej ASP Bogdana Tretera oraz graficznej aplikacji rysunku zachowanej na dyplomie przyznanym Ignacemu Mościckiemu w 1934 r.

Godło AGH przeznaczone jest wyłącznie do promowania historii oraz dziedzictwa naukowego uczelni i zostało zastrzeżone dla dokumentów Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej. Wykorzystanie godła do innych zastosowań wymaga zgody Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej. W teraźniejszej identyfikacji wizualnej uczelni należy posługiwać się znakiem graficznym AGH. Godło nie jest udostępnione na stronie internetowej zawierającej Księgę Identyfikacji Wizualnej. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z Centrum Komunikacji i Marketingu.

Znak graficzny

Spośród wszystkich elementów bazowych znak graficzny najsilniej wyraża charakter, typ uczelni i styl jej działania.

Znak graficzny Akademii Górniczo-Hutniczej zbudowany jest z sygnetu oraz logotypu. Sygnet składa się z trzech części, przy czym każda z nich złożona jest z kolei z trzech podłużnych elementów (pasów). Posiada on formę stylizowanego orła, nawiązując w sposób symboliczny i uproszczony do godła uczelni. W wersji wielobarwnej znaku sygnet jest trójbarwny. Logotyp stanowią inicjały nazwy uczelni, którym nadano indywidualną, specjalnie zaprojektowaną formę literniczą.

Szczegóły stosowania znaku graficznego AGH oraz pliki do pobrania

Barwy

Barwami Akademii Górniczo-Hutniczej są zieleń, czerń oraz czerwień. Symbolika barw nawiązuje do tradycyjnej kolorystyki związanej z górnictwem i hutnictwem.

Zieleń odzwierciedla naturę, pola i lasy. Czerń nawiązuje do głębi kopalń oraz symbolizuje cechy niezbędne w zawodzie górniczym i hutniczym, takie jak rozwaga, mądrość i stałość. Czerwień to barwa ognia i roztopionego żelaza.

Więcej o kolorystyce i kodach na stronie dotyczącej znaku graficznego

Stopka