24.05.2016

”A History of Design Technology: from rubylith cutting and punch cards to swarm systems” – wykład prof. Alberto L. Sangiovanni-Vincentelli


24 maja 2016 r. w Akademii Górniczo Hutniczej odbędzie się wykład wybitnego naukowca i przedsiębiorcy prof. Alberto L. Sangiovanni-Vincentelli. Tematem prelekcji będzie rozwój narzędzi informatycznych do projektowania układów scalonych i systemów elektronicznych, zaprezentowany w kontekście historii rozwoju Doliny Krzemowej. 

Wydarzenie organizowane jest przez Akademię Górniczo-Hutniczą, IEEE Section Poland, IEEE Solid State Circuits Society Chapter Poland, & IEEE Council on Electronic Design Automation. 

Prof. Alberto Sangiovanni-Vincentelli jest członkiem Światowego Instytutu Inżynierów Elektryków i Elektroników (IEEE) w randze Fellow oraz członkiem National Academy of Engineering w Stanach Zjednoczonych. Posiada pozycję The Edgar L. and Harold H. Buttner Chair na wydziale Electrical Engineering and Computer Sciences na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley. Jest autorem bądź współautorem 18 monografii oraz 52 rozdziałów w książkach naukowych. W jego dorobku znajduje się również 558 referatów konferencyjnych i 220 artykułów opublikowanych w czasopismach naukowych w dziedzinie automatycznego projektowania systemów elektronicznych (Electronic Design Automation) i systemów wbudowanych o wysokiej skali integracji (large scale embedded systems).

Naukowiec jest ponadto współzałożycielem firm z obszaru zaawansowanych technologii – Cadence Design Systems Inc. (San Jose w Kalifornii) oraz Synopsys Inc. (Mountain View w Kalifornii), które mają siedziby w Dolinie Krzemowej i stały się światowymi potentatami w zakresie innowacji dla automatycznego projektowania systemów elektronicznych (Electronic Design Automation) oraz systemów hybrydowych (hybrid systems).

Prof. Sangiovanni-Vincentelli pełni liczne funkcje doradcze w Cadence Design Systems, Inc. (Chief Technology Adviser, Chair of Technology Committee). Zasiada również w radach nadzorczych wielu firm z dziedziny zaawansowanych technologii (Cadence Design Systems, Inc., KPIT-Cummins, Sonics, Accent, Expert Systems) oraz w radach nadzorczych i komitetach doradczych funduszy inwestycyjnych, które angażują się w przedsięwzięcia innowacyjne w Stanach Zjednoczonych (Walden International Ventures, Innogest, Xseed) oraz we Włoszech (Atlante Ventures, Fondo Next).

Profesor jest członkiem kolegium naukowego Consiglio Nazionale delle Ricerche (Włochy), a od 2012 r. pełni funkcję przewodniczącego Comitato Nazionale Garanti per la Ricerca (Włochy). Jest także doradcą rządu Singapuru w dziedzinach mikroelektroniki i innowacji. Zasiada w Radzie Doradczej Lester Center for Innovation oraz Center for Western European Studies, Haas School of Business (Uniwersytet Kalifornijski w Berkeley), jak też Berkeley Roundtable of the International Economy. Jest członkiem Komitetu Sterującego w European Union Artemis Joint Technology Initiative. Jednocześnie wchodzi w skład Senior Strategy Panel programu DARPA’s META w Stanach Zjednoczonych.

Prof. Sangiovanni-Vincentelli został uhonorowany wieloma nagrodami i odznaczeniami, w tym: prestiżową nagrodą Kaufmana przez IEEE Electronic Design Automation Council (2001), medalem Maxwella przez IEEE/RSE (2008), nagrodą A. Richard Newton Technical Impact Award in Electronic Design Automation przez ACM/IEEE (2009) oraz nagrodą Electronic Design Automation Lifetime Achievement Award (2012) przyznaną przez Electronic Design Automation Association.

Profesor otrzymał dwukrotnie godność doktora honoris causa nadaną przez Uniwersytet w Aalborgu oraz Królewski Instytut Technologiczny w Sztokholmie. 

Data i miejsce wykładu