Przejdź do treści Przejdź do stopki
Wydarzenia w AGH

Wydarzenia w AGH

Pod wspólnym hasłem „Odpowiedzialna transformacja energetyczna” odbędą się w AGH w dniach 22–24 maja 2024 r. dwa wydarzenia: XIV Polski Kongres Naftowców i Gazowników oraz Konferencja Geotechnology and Energy.

Wyzwania związane z transformacją energetyczną, w tym uzyskanie szerokiej akceptacji społecznej, wymagają interdyscyplinarnego udziału doświadczonych i odpowiedzialnych specjalistów branżowych zarówno z biznesu jak i ośrodków naukowych i stowarzyszeń naukowo-technicznych.

Celem wydarzeń będzie podkreślenie społecznej odpowiedzialności za kreowanie i przebieg procesu przemian energetycznych w Polsce branży paliwowo-energetycznej i ośrodków naukowych z nią związanych. Pokazane zostaną także perspektywy nowoczesnego rozwoju branży paliwowo-energetycznej jako atrakcyjnej ścieżki kariery zawodowej dla przyszłej kadry inżynieryjno-technicznej.

Obszary tematyczne obejmować będą następujące zagadnienia:

  • miejsce i rola dekarbonizowanych paliw węglowodorowych w bilansie energetycznym kraju, perspektywy rozwoju węglowodorowej bazy zasobowej, udostępnianie i ochrona złóż;
  • transformacje energetyczne przemysłu naftowego i gazowniczego w aspekcie dostosowania do zmian klimatu;
  • udział wodoru oraz odnawialnych paliw węglowodorowych takich jak biometan w transformacji energetycznej;
  • bezpieczeństwo magazynowania energii i paliw w strukturach geologicznych oraz ich transport rurociągami;
  • procesy transportu i geologicznej sekwestracji CO2;
  • udostępnianie i wykorzystanie zasobów energii geotermalnej;
  • odpad jako surowiec napędowy dla zasobowo oszczędnej gospodarki (biokomponenty węglowodorowe, paliwa syntetyczne);
  • technologie przyjazne środowisku w przemyśle rafineryjnym.

Zaplanowano także sesję młodych profesjonalistów, aby podkreślić rolę młodego pokolenia w kształtowaniu przyszłości sektora.

Organizatorami wydarzenia są Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH oraz Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego.

Więcej informacji i rejestracja

Stopka