20.10.2021

Podtrzymanie obowiązku używania maseczek w AGH


19 października br. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października br., które znosi nakaz używania maseczek na terenie uczelni, „chyba że rektor postanowi inaczej”.

Rektor AGH prof. Jerzy Lis postanowił skorzystać z nadanego mu uprawnienia i utrzymać nakaz noszenia maseczek w budynkach AGH z odstępstwami ujętymi w wydanym Zarządzeniu nr 56/2021.

W budynkach uczelni obowiązuje nakaz noszenia maseczek zasłaniających nos i usta. Wyjątki od tej zasady zostały określone w Zarządzeniu nr 56/2021 Rektora AGH w § 5 ust. 2 i 3:

2. W trakcie zajęć dydaktycznych, w trakcie spotkań i narad statutowych gremiów uczelni oraz w trakcie spotkań lub zebrań służbowych lub zawodowych, określonych w § 1 ust. 3a, 3b i 3c możliwa jest modyfikacja zasad używania maseczek ochronnych:
a) z używania maseczek zwolniony jest prowadzący zajęcia oraz osoby wypowiadające się;
b) dla pozostałych osób używanie jest zalecane w szczególności, gdy nie jest możliwe zachowanie dystansu 1,5 m.
O zakresie odstępstw od używania maseczek decyduje prowadzący zajęcia lub spotkanie.

3. Ustanawiam następujące inne wyjątki od stosowania maseczek ochronnych:
a) przez osoby pracujące pojedynczo w pomieszczeniu;
b) w pomieszczeniach pracowniczych, których wszyscy użytkownicy zostali zaszczepieni;
c) na terenie AGH, poza budynkami, jeżeli jest zapewniony dystans społeczny (1,5 m) pomiędzy osobami.

Komunikat Kanclerza nr 82/2021 (plik pdf)