Przejdź do treści Przejdź do stopki
Covid-19 - aktualności

Covid-19 - aktualności

Zmiana Zarządzenia Rektora AGH ws. działalności Uczelni: 25.01.2022 - 27.02.2022

Informujemy o zmianie zarządzenia Rektora AGH ws. działalności Uczelni od 1 października. Zmiany wprowadzone zarządzeniem zmieniającym z 24 stycznia 2022 r. obowiązują w okresie 25 stycznia - 27 lutego br.

Zmiany w zarządzeniu dotyczą również procesu kształcenia w kontekście możliwych doraźnych zmian formy kształcenia na zdalną (uwzględniając charakter zajęć dydaktycznych). Decyzje w tym zakresie podejmuje dziekan wydziału w przypadkach:

• osoba prowadząca zajęcia została poddana izolacji, ale jej stan zdrowia pozwala na wykonywanie pracy;
• osoba prowadząca zajęcia została skierowana na kwarantannę;
• osoba prowadząca zajęcia musi sprawować opiekę nad dzieckiem do 14 roku życia, które zostało poddane izolacji, skierowane na kwarantannę lub kiedy dotyczy to opieki nad dzieckiem, którego szkoła w całości przeszła na naukę zdalną;
• co najmniej 50% składu grupy zajęciowej poddane zostało izolacji lub skierowane na kwarantannę.

Dziekan może zmienić również formy poszczególnych zdarzeń w okresie zimowej sesji egzaminacyjnej na zdalne, jeżeli uzasadnione jest to absencją egzaminatorów lub egzaminowanych wywołanych zachorowaniem na COVID-19, w zakresie opisanym powyżej. Decyzje Dziekana w tym zakresie wymagają powiadomienia Prorektora ds. Kształcenia z podaniem ich przyczyn.

Powody będące przyczyną wniosków o pracę zdalną winny być udokumentowane, a decyzje Dziekana wydziału o wyznaczeniu pracy zdalnej - ewidencjonowane.

Do pobrania:

• Zarządzenie nr 5/2022 Rektora AGH w sprawie zmiany zarządzenia nr 56/2021 Rektora AGH dotyczącego działalności Uczelni od października 2021 roku

Stopka