Przejdź do treści Przejdź do stopki
Covid-19 - aktualności

Covid-19 - aktualności

List rektora na temat aktualnej sytuacji epidemicznej

Szanowni PaństwoCzłonkowie Wspólnoty UczelniPracownicy, Doktoranci, Studenci

Z głębokim niepokojem wszyscy obserwujemy kolejną falę zachorowań na COVID-19, wywołaną nowym wariantem koronawirusa Sars-Cov-2. Stale monitorujemy stan zakażeń
i kwarantann wśród członków Wspólnoty AGH i ważymy ryzyko jego wpływu na funkcjonowanie Uczelni. Na bieżąco również dostosowujemy uczelniane procedury, by odzwierciedlały one zmieniające się przepisy prawa i uwzględniały potrzeby AGH, jako instytucji, oraz osobiste potrzeby członków naszej społeczności.

Aktualna sytuacja epidemiczna Uczelni pokazuje wprawdzie wzrost zakażeń wśród członków jej Wspólnoty, ale stopień zachorowań nie wskazuje na razie na ryzyko wystąpienia poważnych zagrożeń w realizacji podstawowych zadań Uczelni.

Organizacja roku akademickiego przewiduje bowiem, że w bieżącym tygodniu (27 stycznia) kończą się zajęcia dydaktyczne, a po nich nastąpi sesja egzaminacyjna oraz przerwa międzysemestralna, które potrwają łącznie do 27 lutego br.

Przed nami zatem okres znacznego zmniejszenia intensywności spotkań i codziennych kontaktów, który szczęśliwie przypada na okres spodziewanej fali zachorowań.

Sprawne funkcjonowanie naszej Uczelni w czasie panującej pandemii koronawirusa oparliśmy na następujących zasadach:

  • systemie organizacyjnym obejmującym fizyczne zabezpieczenie Uczelni i członków Jej Wspólnoty przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa,
  • spójnym i przejrzystym systemie wewnętrznych uregulowań prawnych w tym zakresie, zapewniających elastyczne dostosowywanie się do zmiennych warunków zewnętrznych,
  • odpowiedzialności członków Wspólnoty AGH realizowanej poprzez wysoki stopień zaszczepienia się przeciw COVID-19 wśród pracowników, studentów i doktorantów,
  • stosowaniu na terenie Uczelni środków zabezpieczeń osobistych, respektowaniu wprowadzonych wymogów organizacyjnych, w tym w szczególności unikanie pojawiania się na terenie Uczelni z objawami chorobowymi itp.


Obecny stan naszej Uczelni wskazuje, że przyjęte działania są skuteczne.

Pragnę uprzejmie poinformować, że w ramach dostosowywania się AGH do zmieniających się warunków zewnętrznych wydałem kolejną aktualizację obowiązujących przepisów organizacyjnych dotyczących funkcjonowania Uczelni. Przewidziane zostały
w nich warunki i okoliczności, w których ze względów pandemicznych możliwe są lokalne zmiany form realizacji zadań na zdalne. Takie przepisy dobrze działały w czasie semestru, zostały więc dodatkowo rozszerzone na okres sesji egzaminacyjnej i jestem przekonany, że dobrze działać będą również w ciągu najbliższego miesiąca, tj. do 27 lutego br.

Pragnę szczególnie podkreślić, że tylko stacjonarne realizowanie przez Uczelnię swoich zadań, zapewni odpowiednią ich wysoką jakość oraz spełnienie wymagań co do ich kompletności i terminowości. Z takim też nastawieniem chcielibyśmy 28 lutego br. rozpocząć semestr letni. 

Pozwalam sobie wyrazić pełne przekonanie, że jak dotychczas, dzięki naszemu wspólnemu działaniu, funkcjonowanie AGH przebiegać będzie bez zakłóceń.

Bardzo dziękuję Wszystkim Członkom Społeczności AGH za dotychczasową odpowiedzialną postawę, zaangażowanie i cierpliwość w tych trudnych czasach.

Prof. Jerzy Lis
Rektor AGH

Treść Zarządzenia Rektora AGH nr 5/2022 z dnia 24 stycznia 2022 r. (plik pdf)

Stopka