03.04.2020

Otwarty dostęp do publikacji związanych z COVID-19, epidemiologią i pokrewnymi zagadnieniami


W związku z zaistniałą sytuacją wydawcy udostępniają bezpłatnie publikacje i badania związane z COVID-19, epidemiologią i pokrewnymi zagadnieniami (publikacje Wiley, Emerald, Royal Society, SIAM).

Szczegółowe informacje i adresy dostępu można znaleźć na stronie Biblioteki Głównej AGH – zakładka Aktualności (komunikaty).

Kontakt: Oddział Informacji Naukowej BG (e-mail: oin@bg.agh.edu.pl)