09.04.2021

Ograniczenia w aktywności doktorantów AGH do 18 kwietnia 2021 r.


Kierownicy Jednostek Podstawowych
Dyrektorzy Szkół Doktorskich,
Kierownicy Studiów Doktoranckich,
Szanowni Państwo Promotorzy i Opiekunowie prac doktorskich,
Szanowni Państwo Doktoranci,
 

W związku z utrzymującym się wzrostem liczby zachorowań na COVID-19, w nawiązaniu do Zarządzenia Rektora AGH nr 17/2021, przedłużam do 18 kwietnia 2021 r. następujące zasady związane z prowadzeniem prac naukowych, organizacji kształcenie i pozostałej aktywności doktorantów w Akademii Górniczo-Hutniczej:

  • realizacja form kształcenia w formie zdalnej,
  • organizowanie spotkań i konsultacji w formie zdalnej,
  • realizacja prac naukowych przy zachowaniu wszelkich obostrzeń epidemicznych,
  • ograniczenie obecności Doktorantów na terenie uczelni do niezbędnego minimum. 


Uprzejmie proszę Państwa Dziekanów o przekazanie niniejszej wiadomości do Kierowników Studiów Doktoranckich, Promotorów i Opiekunów prac doktorskich.

Z poważaniem

prof. dr hab. inż. Marek Gorgoń
Prorektor ds. Nauki AGH