13.03.2020

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące funkcjonowania AGH w okresie zawieszenia zajęć – aktualizacja: 16 marca


Zaleca się śledzenie stron internetowych AGH i pozostałych jednostek uczelni oraz profilu społecznościowego AGH na FB.

(aktualizacja: 16 marca, godz. 22.15)

 • Jak zachowywać się w akademiku?
  Unikać spotkań, miejsc publicznych, zgromadzeń, skupisk ludzi. W miarę możliwości izolować się.
 • Czy po wyjeździe do domu z akademika mogę bez problemu do niego wrócić?
  Tak, masz prawo do niego wrócić.
 • Czy zostaną zwiększone limity pobrań w akademikach?
  Miasteczko Studenckie AGH zdjęło limity internetowe do 25 marca br.
 • Co z płatnościami za studia niestacjonarne?
  Zarządzeniem Rektora wszystkie terminy płatności za usługi edukacyjne zostały przedłużone do 25 marca br.
 • Jak wygląda kwestia e-learningu?
  Władze wydziałów starają się uruchomić kształcenie online jak najszybciej. Śledźcie komunikaty swoich wydziałów, bądźcie w kontakcie z prowadzącymi. Wszelkie możliwe narzędzia, które mogą zostać wykorzystane do kształcenia online, będą używane, w tym: UPeL, webinary, streaming.
 • Jak załatwiać sprawy na uczelni?
  Obecnie wszystkie sprawy na uczelni można załatwiać wyłącznie mailowo lub telefonicznie. Dziekanaty, a także jednostki administracji centralnej nie przyjmują interesantów.
 • Czy Biblioteka Główna i biblioteki wydziałowe działają?
  Biblioteki są zamknięte dla studentów i pracowników. Można się z nimi kontaktować wyłącznie drogą mailową lub telefoniczną.
 • Czy jako mieszkaniec MS mogę przenieść się na jakiś czas do innego akademika za zgodą drugiej osoby?
  Nie można przenosić się między akademikami, zalecamy ograniczenie ruchu i kontaktu na Miasteczku Studenckim.
 • Do kiedy obowiązuje zakaz zgromadzeń na MS AGH?
  Zakaz obowiązuje do 14 kwietnia br.
 • Czy obrony odbywają się wg planu?
  Nie ma odgórnego zalecenia odwoływania obron. Decydujące są ustalenia pomiędzy zainteresowanymi: wydziałem, promotorem i dyplomantem.
 • Czy przerwa w zajęciach będzie się wiązać z odrabianiem ich w soboty?
  Zajęcia będą odrabiane w piątki popołudniu i soboty.
 • Czy w akademiku może przebywać ktoś z zewnątrz?
  Nie, obowiązuje całkowity zakaz odwiedzin w akademikach do odwołania.
 • Co z konferencjami i seminariami czy innymi wydarzeniami na uczelni?
  Zgodnie z zarządzeniem Rektora AGH wszystkie wydarzenia są odwołane do 14 kwietnia br.
 • Czy terminy dostarczenia różnych dokumentów do uczelni (typu badania lekarskie) zostaną przedłużone?
  Tak.
 • Czy zajęcia będą odbywać się w wakacje?
  Póki zawieszenie zajęć trwa do 25 marca, nie ma planów odbywania zajęć w lipcu/sierpniu. Jeśli jednak okres zawieszenia zajęć dydaktycznych się wydłuży, nie będzie można wykluczyć takiej ewentualności.
 • Co z legitymacjami?
  Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podpisał rozporządzenie, które automatycznie przedłuża legitymacje studenckie i doktoranckie do 31 maja br.

 

(aktualizacja: 16 marca, godz. 13.15)

Zarządzeniem Rektora AGH (nr 14/2020 z dnia 16 marca 200 r.) wprowadzone zostały zmiany w funkcjonowaniu uczelni.

Ograniczona została:

 • działalność Biblioteki Głównej i bibliotek wydziałowych,
 • działalność dziekanatów i wydziałowych biur obsługi doktorantów,
 • działalność jednostek administracji centralnej.

Oznacza to brak możliwości osobistego załatwiania spraw w wyżej wymienionych jednostkach. Pilne sprawy można ustalić mailowo lub telefonicznie z pełniącymi dyżury pracownikami.

Zawieszona została aktywność kół naukowych, organizacji studenckich i uczelnianych, stowarzyszeń i organizacji działających na terenie AGH w zakresie organizowania przez nie spotkań, zebrań, przyjmowanie zainteresowanych w biurach organizacyjnych, wykonywania działań statutowych.

Wprowadzone zostały większe ograniczenia w dostępie do budynków uczelnianych:

 • ograniczony jest dostęp do budynków uczelni dla osób, które nie są pracownikami AGH lub doktorantami uczestniczącymi w badaniach naukowych,
 • wyłączone z użytkowania zostają wejścia do budynków niekontrolowane przez Straż AGH,
 • wjazd na teren kampusu AGH zostaje ograniczony wyłącznie do Bramy Głównej. 

 

(aktualizacja: 16 marca, godz. 10.15) 

 • Czy przerwa w zajęciach będzie się wiązać z ich odrabianiem?
  Zajęcia będą odrabiane w piątki (w godzinach popołudniowych) oraz w soboty.  

(wersja: 13 marca, godz. 13.00)  

 • W jaki sposób załatwiać sprawy na uczelni, np. w dziekanatach?
  Zalecamy ograniczenie do minimum bezpośrednich kontaktów z pracownikami oraz wykorzystanie korespondencji mailowej i kontaktów telefonicznych. Należy unikać osobistego stawiania się na uczelni.

 • Gdzie i kiedy będzie można przedłużyć legitymację studencką?
  Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podpisał rozporządzenie, które automatycznie przedłuża ważność legitymacji studenckich i doktoranckich do 31 maja.

 • Jak wygląda kwestia płatności za studia niestacjonarne?
  Kwestie płatności ureguluje odrębne zarządzenie Rektora, które pojawi się wkrótce.

 • Czy terminy dostarczenia różnych dokumentów na uczelnię (np. badania lekarskie) zostaną przedłużone?
  Tak.

 • Czy obrony prac odbywają się wg planu?
  Decydujące są ustalenia pomiędzy zainteresowanymi: wydziałem, promotorem i dyplomantem. Nie ma odgórnego zalecenia odwoływania obron.

 • Czy Biblioteka Główna i biblioteki wydziałowe działają?
  W chwili obecnej tak, ale w bardzo ograniczonym zakresie. Zalecamy pozostanie w domu oraz załatwianie spraw on-line i telefonicznie.

 • W jaki sposób będą prowadzone zajęcia w trybie on-line?
  Władze wydziałów starają się uruchomić kształcenie on-line jak najszybciej. Należy śledzić komunikaty swoich wydziałów oraz pozostać w kontakcie (telefonicznym lub mailowym) z prowadzącymi. Do prowadzenia zajęć on-line zostaną wykorzystane wszelkie możliwe narzędzia, w tym: UPeL, webinary, streaming.
   
 • Czy przerwa w zajęciach będzie się wiązać z odrabianiem ich w soboty?
  Na chwilę obecną nie ma takich planów. Będziemy starali się takiej sytuacji uniknąć.

 • Czy zajęcia będą odbywać się w wakacje?
  W tej chwili zawieszenie zajęć trwa do 25 marca i nie ma planów odbywania zajęć w lipcu/sierpniu. Jeśli jednak okres zawieszenia zajęć dydaktycznych się wydłuży, nie będzie można wykluczyć takiej ewentualności.
   
 • Czy na uczelni będą odbywać się konferencje, seminaria lub inne wydarzenia?
  Wg Zarządzenia Rektora wszystkie wydarzenia organizowane na terenie kampusu AGH są odwołane do 14 kwietnia.

 • Do kiedy obowiązuje zakaz zgromadzeń na Miasteczku Studenckim AGH?
  Zakaz obowiązuje do 14 kwietnia.