09.10.2020

Nowelizacja instrukcji określającej zasady postępowania w przypadku wystąpienia zdarzeń epidemicznych na terenie uczelni


Od 6 października obowiązuje znowelizowana instrukcja Kanclerza AGH określająca zasady postępowania w przypadku wystąpienia zdarzeń epidemicznych na terenie uczelni.