10.11.2020

List Rektora AGH do Wspólnoty Uczelni


Szanowni Państwo
Członkowie Wspólnoty Uczelni
Pracownicy, Doktoranci i Studenci

Aktualna sytuacja związana z pandemią COVID-19 dynamicznie zbliża nas do momentu, w którym będziemy zmuszeni dokonać istotnych rozstrzygnięć w kwestii naszej uczelni. Możliwe, że w najbliższej przyszłości władze państwowe podejmą decyzje, których skutkiem będzie całkowite zamrożenie życia społecznego. Działania zmierzające w tym kierunku zdaje się potwierdzać Ministerstwo Edukacji i Nauki, które wczoraj na swojej stronie internetowej opublikowało komunikat o „konieczności maksymalnego przejścia na naukę i pracę zdalną uczelni” w okresie od 9 do 29 listopada br.

Nadchodzący czas wymaga rozwagi i odpowiedzialności od całej społeczności AGH, a przede wszystkim od osób podejmujących decyzje w systemie zarządzania uczelnią.

W szczególności dotyczy to tych obszarów działalności Akademii, których nie możemy zaniedbać ze względu na ich wagę. Przede wszystkim dotyczy to studentów lat dyplomowania, dla których brak możliwości odbycia zajęć w formie stacjonarnej czy przeprowadzenia badań naukowych niezbędnych do realizacji prac dyplomowych oznacza zakłócenie procesu uzyskania dyplomu i możliwości dalszego rozwoju, a w konsekwencji stratę roku. Jak dotąd żadne przepisy nie przewidują liberalizacji procesu dyplomowania ze względu na pandemię koronawirusa.

Nie możemy również zapominać o zajęciach laboratoryjnych i praktycznych na pozostałych latach studiów, które do tej pory z powodzeniem były realizowane. Ich dokończenie jest niezbędne z punktu widzenia celów kształcenia.

Nie można pominąć także sfery związanej z prowadzeniem badań naukowych oraz kształceniem doktorantów. To nasze podstawowe zadania, których realizacja wymaga wykorzystania wszystkich okazji do ich kontynuacji.

Poza dyskusją pozostawiam sprawy z zakresu organizacji i finansów, w przypadku których terminowość jest bezwzględnie wymagana, a jej naruszanie może skutkować karami finansowymi.

Wyrażam przekonanie, że Zarządzającym Akademią, a w szczególności Dziekanom wydziałów i Dyrektorom pozostałych jednostek, nie zabraknie rozwagi i odpowiedzialności w podejmowaniu decyzji. Wierzę, że żaden z pracowników mogących wykonywać pracę zdalnie nie będzie musiał wykonywać jej na terenie uczelni, a żadne zajęcia możliwe do przełożenia lub przeprowadzenia zdalnego nie będą musiały odbywać się w budynkach uczelni. Jestem również przekonany, że zajęcia fundamentalne dla procesu kształcenia nie zostaną odłożone ani zaniechane. Mam także nadzieję, że nie ulegną spowolnieniu badania naukowe, a bieżące sprawy będą załatwiane zgodnie z potrzebami i obowiązującymi terminami.

Stan funkcjonowania naszej uczelni wskazuje, że rozwaga i odpowiedzialność jest odczuciem powszechnym.

Za co dziękuję!

Z życzeniami zdrowia
prof. Jerzy Lis, Rektor AGH