06.06.2019

Szkoła Analizy Modalnej 2019


Szkoła Analizy Modalnej jest konferencją o wieloletniej historii. Od prawie dwudziestu lat promuje i pomaga wdrażać metody analizy modalnej zarówno w środowisku naukowym jak i w przemyśle.

Konferencja będzie obejmowała swym zakresem zagadnienia związane z problematyką teoretycznej, eksperymentalnej i eksploatacyjnej analizy modalnej. Zapraszamy do zgłaszania referatów dotyczących:

 • aktywnej redukcja drgań i hałasu,
 • diagnostyki maszyn wirnikowych,
 • dynamiki obiektów inżynierii lądowej,
 • eksperymentów modalnych - metod i studiów przypadków,
 • eksperymentów modalnych - metod i studiów przypadków,
 • estymacji i identyfikacji parametrów,
 • korelacji i dostrajania modeli numerycznych,
 • wykrywania uszkodzeń i monitorowania stanu,
 • metod odwrotnych - identyfikacji obciążeń,
 • modelowania i identyfikacji nieliniowości,
 • dynamiki i sterowania układami wielobryłowymi,
 • dynamiki układów mechatronicznych.

 

Miejsce:

Katedra Robotyki i Mechatroniki AGH, budynek D-1

Data:

6-7 czerwca 2019 r.

Kontakt:

sam2019@agh.edu.pl

Strona internetowa:

www.sam2019.agh.edu.pl