06.06.2022

V edycja szkoły wiosennej ,,Lattice Boltzmann Methods with OpenLB Software Lab’’


W dniach 6–10 czerwca 2022 r. w AGH odbędzie się V edycja szkoły wiosennej ,,Lattice Boltzmann Methods with OpenLB Software Lab’’ organizowanej przez Karlsruhe Institute of Technology, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH oraz Lattice Boltzmann Research Group. Warsztaty swoim zakresem obejmują zagadnienia komputerowego modelowania w mechanice płynów CFD (Computational Fluid Dynamics) z wykorzystaniem metod Lattice Boltzmann i przy użyciu oprogramowania OpenLB.

Wydarzenie skierowane jest do szerokiego grona osób zainteresowanych problematyką modelowania i symulacji przepływów płynów, w szczególności studentów ostatnich lat studiów magisterskich, doktorantów, pracowników uczelni oraz sektora przemysłowego. Kurs przeznaczony jest dla osób początkujących i obejmuje zapoznanie z teorią, jak również warsztaty, podczas których rozwiązywane będą praktyczne problemy dotyczące przepływu płynów z wykorzystaniem oprogramowania OpenLB.

Wiosenna szkoła jest współfinansowana przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach programu STER – Internacjonalizacja szkół doktorskich (na podstawie umowy nr PPI/STE/2020/1/00012/DEC/01) i organizowana pod honorowym patronatem Dziekana Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki dr. hab. inż. Krzysztofa Mendroka, prof. AGH.

Miejsce

AGH, bud. U-2 przy ul. Reymonta 7 (cd.agh.edu.pl)

Data

6–10 czerwca 2022 r.

Organizatorzy

  • Karlsruhe Institute of Technology
  • Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH
  • Lattice Boltzmann Research Group

Kontakt

springschool@openlb.net

WWW

openlb.net/spring-school-2022