16.10.2019

Topological superconductivity from ferromagnetic impurity chains on NbSe


Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH zaprasza na seminarium specjalne, które odbędzie się 16 października 2019 r. o godz. 11.00.

Referat pt. „Topological superconductivity from ferromagnetic impurity chains on NbSe” wygłosi Dr Doru Sticlet (National Institute for Research and Development of Isotopic and Molecular Technologies, Rumunia).

Miejsce: ul. Kawiory 30, bud. D-16, sala seminaryjna 0A.01.0.

Streszczenie referatu (plik pdf)