20.11.2014

„Zastosowanie spektroskopii fotoelektronów w badaniach układów cienkowarstwowych oraz litych” – seminarium


Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH zaprasza na seminarium, które odbędzie się 20 listopada 2014 r. o godz. 15:00.

 

Referat pt. „Zastosowanie spektroskopii fotoelektronów w badaniach układów cienkowarstwowych oraz litych” wygłosi prof. dr hab. Jacek Szade (Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski).

 

Miejsce: ul. Kawiory 30, paw. D-16, sala audytoryjna ACMiN (1.02A).

Zastosowanie spektroskopii fotoelektronów w badaniach układów cienkowarstwowych oraz litych

W trakcie wykładu zostaną przedstawione wybrane przykłady zastosowania technik fizyki powierzchni, głównie spektroskopii fotoelektronów w wersji standardowej jak i rezonansowej – przy wykorzystaniu promieniowania synchrotronowego. Podstawy technik oraz ich szczególne cechy pozwalające na badanie struktury elektronowej, w tym parcjalnych gęstości stanów elektronowych. Analiza widm linii rdzeniowych pozwalająca na rozpoznanie reakcji chemicznych zachodzących na powierzchni czy interfejsach, a także efektów rozszczepienia wymiennego.