17.12.2020

Zarządzanie Przedsiębiorstwem – Teoria i praktyka


W dniach 17–19 grudnia 2020 r., w trybie online, odbędzie się XX Międzynarodowa Konferencja Naukowa Zarządzanie Przedsiębiorstwem – Teoria i praktyka. Organizatorami są Wydział Zarządzania AGH oraz Komitet Inżynierii Produkcji Polskiej Akademii Nauk.

Celem konferencji jest wymiana wiedzy i doświadczeń między nauką a biznesem w zakresie doskonalenia technologicznych, ekonomicznych, organizacyjnych i środowiskowych rozwiązań w zarządzaniu przedsiębiorstwami oraz stworzenie okazji do nawiązania kontaktów ukierunkowanych na stymulowanie innowacyjności i przedsiębiorczości.

Termin rejestracji i zgłaszania streszczeń referatów upływa 17 listopada 2020 r.

Proponowane bloki tematyczne:

 • Nowoczesne metody zarządzania przedsiębiorstwem
 • Zarządzanie procesami produkcyjnymi
 • Bezpieczeństwo energetyczne i surowcowe
 • Ekonomia i finanse
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzenie marketingowe
 • Gospodarka o obiegu zamkniętym
 • Inżynieria mechaniczna
 • Zarządzanie w transporcie
 • Zarządzanie środowiskowe i ekoinnowacje
 • Ryzyko w działalności gospodarczej
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu
 • Przedsiębiorstwo w warunkach globalizacji
 • Przedsiębiorczość w kontekście międzynarodowym
 • Małe, mikro i średnie przedsiębiorstwa w obliczu wyzwań XXI wieku
 • Modele matematyczne i technologie informatyczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem


Szczegółowe informacje