30.07.2022

XVI Ogólnopolska Pielgrzymka Honorowych Dawców Krwi i Szpiku Kostnego Kraków – Łagiewniki


30 lipca br. odbędzie się Pielgrzymka Honorowych Dawców Krwi i Szpiku Kostnego do krakowskich Łagiewnik organizowana przez Akademickie Koło PCK i Klub HDK przy Akademii Górniczo-Hutniczej, wspólnie z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewnikach i Małopolskim Oddziałem Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie. W trakcie imprezy odbywać się będzie zbiórka krwi, której pobór prowadzi Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie.

Co roku w pielgrzymce uczestniczy ok. 30 członków stowarzyszenia i 500 krwiodawców z całej Polski.

Akademickie Koło PCK i Klub Honorowych Dawców Krwi działające od 1962 r. (najstarsze w Małopolsce i w kraju zrzeszające studentów i pracowników) są pierwszymi, które powstały w polskich uczelniach. Jednocześnie AGH zrzesza największą liczbę studentów oddających krew. Każdego roku organizuje się tutaj najwięcej akcji krwiodawstwa (cztery pięciodniowe akcje na terenie uczelni oraz trzy akcje plenerowe).

Społeczność akademicka AGH, w ciągu 60 lat działalności stowarzyszenia oddała potrzebującym ponad 29 000 litrów krwi. Czynnie wspiera działalność opiekuńczą nad osobami terminalnie chorymi w ramach TPCh „HOSPICJUM” im. św. Łazarza i TPD im. św. Brata Alberta w Radwanowicach.