26.05.2022

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki świętuje 70-lecie


źródło: facebook.com/WIMiR.AGH

W 2022 r. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki obchodzi 70-lecie. Historia jednostki sięga 1952 r., kiedy z przekształcenia Wydziału Elektromechanicznego wyodrębniono wydziały: Mechanizacji Górnictwa i Hutnictwa oraz Elektryfikacji Górnictwa i Hutnictwa. Jubileuszowe obchody odbędą się w dniach 26–27 maja br.

Obecnie na WIMiR zatrudnionych jest ponad 300 pracowników i kształci się ponad 3500 studentów na pięciu kierunkach: mechanika i budowa maszyn, automatyka przemysłowa i robotyka, inżynieria mechatroniczna, inżynieria akustyczna oraz inżynieria mechaniczna i materiałowa. Studia na kierunku inżynieria mechatroniczna są także realizowane w języku angielskim.

Wydział jest uprawniony do nadawania stopni naukowych doktora oraz doktora habilitowanego w trzech dyscyplinach: mechanika, automatyka i robotyka oraz budowa i eksploatacja maszyn.

Wysoka jakość działalności naukowo-badawczej oraz dydaktycznej prowadzonej na WIMiR została wielokrotnie potwierdzona. W 2017 r. jednostka pomyślnie przeszła proces akredytacji amerykańskiej organizacji ABET. W kompleksowej ministerialnej ocenie działalności naukowej i badawczo rozwojowej jednostek naukowych wydział uzyskał kategorię A+. Jakość działalności dydaktycznej potwierdzają z kolei bardzo wysokie miejsca w rankingach prowadzonych na WIMiR kierunków studiów.

W ramach jubileuszu organizowane są konferencje:

  • 41. Konferencja Dziekanów Wydziałów Mechanicznych Polskich Uczelni Technicznych,
  • Badania naukowe na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki.

Zmiany nazwy wydziału

  • 1952 – Wydział Elektromechaniczny przekształca się w dwie jednostki: Wydział Mechanizacji Górnictwa i Hutnictwa oraz Wydział Elektryfikacji Górnictwa i Hutnictwa (obecnie: Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej)
  • 1957 – zmiana nazwy na Wydział Maszyn Górniczych
  • 1992 – zmiana nazwy na Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki


Szczegółowe informacje, program, formularze rejestracyjne