09.09.2019

VII Szkoła Górnictwa Odkrywkowego


VII Szkoła Górnictwa Odkrywkowego odbędzie się w dniach 9-11 września 2019 r. w Kielcach.

W tegorocznej edycji szkolenia szczególny nacisk położony zostanie na omówienie zagadnień związanych z:

  • bezpiecznym wydobywaniem kopalin i minimalizacją zagrożeń naturalnych,
  • polityką surowcową kraju i problematyką dostępu do złóż,
  • najnowszymi uregulowaniami prawnymi w odkrywkowej działalności górniczej,
  • prowadzeniem ruchu odkrywkowych zakładów górniczych,
  • uzyskiwaniem decyzji środowiskowych i koncesji wydobywczych,
  • nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi w kopalniach surowców skalnych i w kopalniach węgla brunatnego,
  • rekultywacją i rewitalizacją terenów pogórniczych.

Miejsce

Kielce, hotel Binkowski Resort****

Data

9-11 września 2019 r.

Organizator

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Katedra Górnictwa Odkrywkowego
Fundacja „Nauka i Tradycje Górnicze”
Sekcja Technologii Górniczej Komitetu Górnictwa Polskiej Akademii Nauk
Główna Komisja ds. Górnictwa Odkrywkowego ZG SITG
Stowarzyszenie Polskich Inżynierów Strzałowych

Kontakt

ptkwm@ptkwm.org.pl

WWW

http://www.kgo.agh.edu.pl/sgo2019/