24.03.2021

Szkolenie dotyczące dostępności stron www dla osób z niepełnosprawnościami – I termin


Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych AGH zaprasza do udziału w dwudniowym szkoleniu online dotyczącym dostosowywania stron internetowych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, które odbędzie się w dniach 24–25 marca 2021 r.

Szkolenie, organizowane w ramach projektu „Akademia Dostępności – Wzmocnienie potencjału AGH w zakresie wsparcia osób z niepełnosprawnościami”, przeznaczone jest dla kadry dydaktycznej, administracji i obsługi, pracowników naukowo-technicznych i inżynieryjno-technicznych.

Zostaną podczas niego poruszone kwestie dobrych i złych praktyk związanych z dostępnością cyfrową na przykładach stron w domenie AGH i wiele innych aspektów związanych z użytkowaniem stron internetowych przez osoby z niepełnosprawnościami.

Szkolenie podzielone jest na dwa dni i będzie odbywać się godzinach 09.00–13.30 na platformie ZOOM.

Link do spotkania zostanie udostępniony osobom, które prawidłowo wypełnią dokumenty i dokonają zapisu na szkolenie do 18 marca 2021 r.

Zakres szkolenia

Dzień 1 (09.00–13.30)

 • Wprowadzenie do dostępności
 • Informacja elektroniczna
 • Co to jest dostępność?
 • Kogo dotyka brak dostępności
 • Rodzaje niepełnosprawności i różne postrzeganie informacji
 • Technologie asystujące – rodzaje, przykłady, demonstracja
 • Prawo, a dostępność – obowiązujące przepisy i wymagania
 • Standardy dostępności
 • Standard WCAG 2.1
 • Omówienie wytycznych standardu WCAG 2.1


Dzień 2 (09.00-13.30)

 • Omówienie kryteriów sukcesu w oparciu o przykłady z raportów z badań dostępności serwisów AGH
 • Podstawy tworzenia dostępnych dokumentów elektronicznych
 • Podstawy tworzenia dostępnych treści w mediach społecznościowych
 • Podstawy badania dostępności
 • Narzędzia wspomagające badanie dostępności
 • Jak poprawiać dostępność?
 • Dobre i złe praktyki dostępności
 • Sesja pytań i odpowiedzi
 • Podsumowanie


Szczegółowe informacje na stronie BON