27.09.2018

Spotkajmy się na targach edukacyjnych


Zapraszamy maturzystów i uczniów szkół średnich do odwiedzenia stoiska Akademii Górniczo-Hutniczej podczas targów edukacyjnych Salon Maturzystów 2018.

Będzie można zdobyć informacje o kierunkach studiów w AGH, zasadach rekrutacji, olimpiadach i konkursach ułatwiających studiowanie na naszej uczelni oraz stypendiach przysługujących naszym studentom. Zainteresowani dowiedzą się też m.in. jak otrzymać akademik i do jakiej organizacji studenckiej dołączyć. Nie zabraknie okazji do rozmów z pracownikami i studentami AGH.

Tej jesieni AGH weźmie udział w następujących targach: