20.01.2014

„Małopolska Chmura Edukacyjna” – podpisanie umowy

20 stycznia 2014 r. Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa, Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Jacek Krupa oraz Rektor AGH prof. Tadeusz Słomka podpisali umowę partnerską dotyczącą realizacji projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna”.


Dla wielu uczniów „Małopolska Chmura Edukacyjna” stworzy możliwość rozwoju zainteresowań na niespotykaną wcześniej skalę i co ważne, dużo szybciej niż w tradycyjny sposób. Łatwiej też będzie im wybrać odpowiedni dla swoich zdolności, kompetencji i zainteresowań kierunek studiów.

W ramach projektu powstanie platforma multimedialna, która umożliwi prowadzenie wirtualnych zajęć, wymianę materiałów dydaktycznych, prowadzenie wspólnych projektów i badań przez uczelnie i szkoły ponadgimnazjalne. Do tej pory aż tak wysoki poziom współpracy między wykładowcami akademickimi a uczniami i nauczycielami był trudny do wyobrażenia.

Korzyścią dla uczniów będzie dostęp do wykładowców i zasobów uczelni, większe szanse na zapoznanie się z tym, czym uczelnie się zajmują, co oferują i jakie możliwości stwarzają. Będą mieli dostęp do informacji z pierwszej ręki, do najnowszych wyników i kierunków badań, nauczą się lepiej pracować w zespole i logicznie myśleć. Z kolei dzięki współpracy ze szkołami uczelnie będą mogły skuteczniej wyławiać prawdziwe talenty, ludzi z pasją, czy wręcz tę pasję w nich kształtować – a taki przecież jest jeden z głównych celów działania uczelni. Natomiast województwo zyska dzięki temu jeszcze lepiej wykształconych specjalistów, których późniejsza praca będzie realnie przekładała się na rozwój naszego regionu.

Liderem projektu jest Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, a partnerami 21 podmiotów, w tym Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz uczelnie wyższe:

• Uniwersytet Jagielloński,
• Politechnika Krakowska,
• Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,
• Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
• Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

oraz 15 organów prowadzących szkoły:

1. Gmina Miejska Kraków,
2. Miasto Nowy Sącz,
3. Gmina Miasta Tarnowa,
4. Powiat Chrzanowski,
5. Powiat Gorlicki,
6. Powiat Krakowski,
7. Powiat Limanowski,
8. Powiat Myślenicki,
9. Powiat Nowosądecki,
10. Powiat Nowotarski,
11. Powiat Olkuski,
12. Powiat Oświęcimski,
13. Powiat Tarnowski,
14. Powiat Wadowicki,
15. Powiat Wielicki.