23.03.2017

Koloidalne nanokryształy półprzewodnikowe – rola ligandów powierzchniowych – seminarium ACMiN


Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH zaprasza na seminarium, które odbędzie się 23 marca 2017 r. o godz. 14.00

Referat pt. Koloidalne nanokryształy półprzewodnikowe – rola ligandów powierzchniowych wygłosi dr inż. Piotr Bujak z Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej.

Miejsce: ul. Kawiory 30, bud. D-16, sala audytoryjna ACMiN (1.02A)

Streszczenie referatu

Z szerokiej grupy metod otrzymywania nanomateriałów jedynie typowo chemiczne metody pozwalają na otrzymywanie materiałów wykorzystywanych w szerokim zakresie zastosowań. Właściwości koloidalnych nanokryształów półprzewodnikowych ściśle zależą od nieorganicznego rdzenia jak również ligandów związanych z jego powierzchnią. Zaczynając od etapu syntezy, organiczne ligandy decydują o strukturze, składzie, kształcie i rozmiarze nieorganicznego rdzenia. Natomiast po reakcji długołańcuchowe organiczne ligandy zapewniające stabilność dyspersji w organicznych rozpuszczalnikach można: i) wymieniać na inne ligandy umożliwiające przeniesienie nanokryształów do polarnych rozpuszczalników co prowadzi do zastosowań analitycznych, biologicznych i medycznych, ii) wymieniać na proste ligandy organiczne i nieorganiczne zapewniające wzajemne oddziaływanie w otrzymywanych warstwach urządzeń elektronicznych takich jak tranzystory polowe, diody emitujące światło, ogniwa słoneczne, iii) usuwać otrzymując nieorganiczne materiały o unikalnych właściwościach na przykład termoelektrycznych.