12.09.2019

Klaster jako wyzwanie technologiczne


12 września 2019 r. w AGH odbędzie się seminarium „Klaster jako wyzwanie technologiczne – współpraca fotowoltaicznych źródeł energii z siecią zasilającą”.

Jednym z najpowszechniej stosowanych obecnie odnawialnych źródeł energii są instalacje fotowoltaiczne. Ich liczba i moce jednostkowe bardzo szybko rosną, co, oprócz niewątpliwych korzyści, stanowi także wyzwanie dla sieci zasilających. Tam, gdzie moc instalacji jest znacząca w relacji do mocy transformatora, może nastąpić degradacja jakości dostarczanej energii. Ogranicza to niekiedy możliwość przyłączenia nowych źródeł energii lub stwarza potrzebę kosztownych modernizacji sieci. Celem seminarium jest pokazanie – na podstawie przeprowadzonych pomiarów – co może się wydarzyć w sieci elektroenergetycznej, jeżeli instalacje fotowoltaiczne będą przyłączane niezgodnie z wymaganiami technicznymi.

Seminarium jest trzecim z cyklu wydarzeń organizowanych w ramach projektu „Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii (KlastER)”. Jego organizatorami są członkowie konsorcjum realizującego projekt KlastER – Ministerstwo Energii (lider), Akademia Górniczo-Hutnicza oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych. Projekt KlastER jest realizowany na podstawie umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych GOSPOSTRATEG. Wśród celów projektu znajdują się m.in. wypracowanie strategii rozwoju klastrów energii w Polsce, utworzenie Sieci Kompetencji dla Energetyki Rozproszonej jako szerokiej platformy współpracy wszystkich interesariuszy, wypracowanie i wdrożenie rozwiązań wspierających zarządzanie w klastrach referencyjnych, a także działalność popularyzatorska i edukacyjna.

Wydarzenie skierowane jest do przedstawicieli inicjatyw energetycznych, w tym koordynatorów klastrów energii. 

Obrady seminarium będą transmitowane on-line przez kanał YouTube.

Miejsce

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, Katedra Informatyki (ul. Kawiory 21, bud. D-17, sala 1.19/1.20)

Data

12 września 2019 r.

WWW

https://evenea.pl/event/seminarium3klaster/