26.09.2022

Fotogrametria – Teledetekcja – Geoinformacja: stan aktualny i tendencje rozwoju


W dniach 26-28 września 2022 r. w Krakowie odbędzie się XXII ogólnopolskie sympozjum naukowe „Fotogrametria – Teledetekcja – Geoinformacja: stan aktualny i tendencje rozwoju”.

Celem spotkania jest prezentacja najnowszych zagranicznych i polskich osiągnięć badawczych oraz doświadczeń związanych z wdrażaniem nowoczesnych metod i technologii fotogrametrycznych, teledetekcyjnych oraz geoinformacyjnych. Tematyka spotkania obejmuje pozyskiwanie danych 2D oraz 3D z różnych sensorów i pułapów rejestracji, integrację z danymi z innych źródeł, metody przetwarzania, modelowania, analizy danych oraz ich praktyczne aplikacje.

W ramach sympozjum zaplanowano:

  • sesję poświęconą jubileuszowi 70-lecia Katedry Fotogrametrii, Teledetekcji Środowiska i Inżynierii Przestrzennej AGH,
  • referaty czołowych naukowców z zagranicy,
  • sprawozdanie z działalności w latach 2016–2022 Komisji Technicznych Międzynarodowego Towarzystwa Fotogrametrii i Teledetekcji (ISPRS),
  • omówienie prac prezentowanych podczas XXIV Kongresu ISPRS w 2022 r.,
  • przedstawienie osiągnięć w fotogrametrii, teledetekcji i geoinformatyce prezentowanych podczas konferencji „The 58th Photogrammetric Week” w 2022 r. w Stuttgarcie,
  • sesje referatowe i posterowe,
  • wystąpienia i komunikaty dotyczące realizacji projektów badawczych,
  • prezentacje firm produkcyjnych,
  • warsztaty pod hasłem „Podstawy fotogrametrii i teledetekcji niskiego pułapu (sprzęt, metody i algorytmy, oprogramowanie, aspekty prawne) oraz zastosowanie platform UAV (BSP) w pozyskiwaniu geoinformacji”.

Organizatorzy wydarzenia:

10 maja 2022 r. – zgłoszenie uczestnictwa w sympozjum
15 czerwca 2022 r – nadesłanie streszczenia referatu w języku polskim (min. 250 słów) i angielskim
30 czerwca 2022 r. – informacja o akceptacji referatu
30 lipca 2022 r. – zgłoszenie przez firmy wystaw i prezentacji
15 września 2022 r. – nadesłanie posterów w formacie PDF i prezentacji

Informacje o sympozjum (PL) 

Informacje o sympozjum (EN)