09.07.2021

Energetyka rozproszona w przemyśle – seminarium


9 lipca 2021 r. w godzinach 10.00–12.30 odbędzie się seminarium „Energetyka rozproszona w przemyśle”. Wydarzenie będzie miało formę zdalną, z wykorzystaniem platformy do komunikacji Webex.

Dostęp gospodarki, zarówno przemysłu energochłonnego, jak i sektora MŚP, do źródeł taniej i czystej energii ma nie tylko wpływ na konkurencyjność i możliwości rozwoju polskich przedsiębiorstw, ale wręcz warunkuje ich utrzymanie na rynku. Tymczasem, głównie z powodu wysokiej emisyjności polskiej energetyki, koszty produkcji energii elektrycznej w Polsce rosną szybciej niż w innych krajach UE.

Szansę na obniżenie kosztów energii daje przyłączanie do zakładowych sieci elektroenergetycznych źródeł rozproszonych, w tym zwłaszcza OZE. Obiecującym kierunkiem wydaje się być zwłaszcza dążenie do tworzenia zamkniętych i samobilansujących się w możliwie wysokim stopniu systemów energetycznych, opartych na autokonsumpcji energii, lokalnym bilansowaniu i zmniejszaniu zapotrzebowania na moc szczytową. Istotną rolę może odegrać także współpraca w ramach klastrów energii.

Rozmowy podczas seminarium mają dać impuls do dyskusji nad koncepcjami, metodami działania i wizjami rozwoju energetyki rozproszonej dla biznesu.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, wymaga wcześniejszej rejestracji za pomocą formularza on-line. Do wszystkich osób, które zgłoszą swój udział, wysłany zostanie link i hasło umożliwiające udział w wirtualnej części wydarzenia. Zarejestrowani uczestnicy będą mogli m.in. zgłaszać swoje pytania do prelegentów, włączając się tym samym w dyskusję.

Szczegółowe informacje, program, formularz rejestracyjny

„Energetyka rozproszona w przemyśle”, to kolejne wydarzenie z cyklu seminariów i warsztatów realizowanych w ramach projektu „Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii (KlastER)”. Organizatorami są członkowie konsorcjum realizującego projekt KlastER: Akademia Górniczo-Hutnicza, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii (lider konsorcjum) oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych. Projekt KlastER jest realizowany na podstawie umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych GOSPOSTRATEG. Wśród celów projektu znajdują się m.in.: wypracowanie strategii rozwoju klastrów energii w Polsce, utworzenie Sieci Kompetencji ds. Energetyki Rozproszonej jako szerokiej platformy współpracy wszystkich interesariuszy, wypracowanie i wdrożenie rozwiązań wspierających zarządzanie w klastrach referencyjnych, a także działalność popularyzatorska i edukacyjna.

Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG, umowa nr Gospostrateg1/385085/21/NCBR/19 (wartość projektu: 17 218 267,00 PLN, wartość dofinansowania: 16 596 967,00 PLN).