29.05.2020

Edukacja po pandemii – zdalny hackathon EduShock


Akademia Górniczo-Hutnicza zaprasza do udziału w zdalnym hackathonie EduShock. Edukacja po pandemii. Wydarzenie, które odbędzie się w dniach 29-31 maja 2020 r., poświęcone jest problemowi edukacji na uniwersytetach po pandemii. Tematem ma być nie tylko edukacja zdalna, ale także stacjonarna i w modelu mieszanym.

Zdalny hackathon EduShock skierowany jest do wszystkich, których interesuje los wyższej edukacji w warunkach kryzysowych – takich, jakich doświadczamy w czasie obecnej pandemii – zwłaszcza osób zainteresowanych problemem nauczania zdalnego i w modelu blended, czyli mieszanym. Zgłaszać można się zespołowo (4-6 osób) lub indywidualnie (w miarę możliwości uczestnicy zostaną połączeni w zespoły). Zalecane są kompetencje informatyczne, umiejętność projektowania rozwiązań i badania UX. W zespole powinna być przynajmniej jedna osoba, która jest aktywnym studentem. Na zwycięskie zespoły czekają nagrody finansowe.

Przebieg wydarzenia

  • Wstęp (2 h): zdalne spotkanie przedstawicieli zespołów z organizatorami, prezentacja szczegółowych kategorii konkursowych oraz określenie specyfiki problemu (krótkie prelekcje udostępnione potem jako podcasty i tekstowe opisy); po każdej prelekcji odbędzie się krótka dyskusja, zaprezentowani zostaną mentorzy (wśród nich aktywni dydaktycy i pracownicy administracyjni uczelni – lista i grafik dostępności będzie online). Udział w tej części – aktywny lub bierny – nie jest obowiązkowy.
  • Konceptualizacja (2 h): czas na przygotowanie pomysłów i skonsultowanie ich z mentorami.
  • Hackathon (32 h): Mentorzy będą dostępni w wyznaczonych „oknach”, dodatkowo będą dołączali do grup na krótkie briefingi.
  • Ogłoszenie wyników.


Harmonogram

  • start: 29 maja, godz. 16.00
  • zakończenie: 31 maja, godz. 04.00
  • ogłoszenie wyników: 31 maja, godz. 12.00


Organizatorzy


Formularz rejestracyjny

Szczegółowe informacje

Kontakt: vrlab@agh.edu.pl