05.06.2019

DRILLING–OIL–GAS AGH 2019


W dniach 5-7 czerwca 2019 r. pod hasłem „Obecne trendy i przyszłe wyzwania dla przemysłu nafty i gazu” odbędzie się 30 Międzynarodowa Konferencja DRILLINGOILGAS AGH 2019.

Wydarzenie stanowi międzynarodowe forum dla naukowców, przedsiębiorców oraz przedstawicieli firm działających w obszarach związanych z górnictwem nafty i gazu. Podczas konferencji przedstawione będą najnowsze naukowe i przemysłowe osiągnięcia branży naftowej i gazowniczej.

W programie przewidziane są sesje plenarne, specjalistyczne oraz posterowej o tematyce związanej m.in. z:

  • technologiami i technikami wiertniczymi,
  • poszukiwaniem i udostępnianiem złóż surowców płynnych,
  • modelowaniem złóż węglowodorów i symulacją eksploatacji,
  • eksploatacją złóż surowców płynnych,
  • magazynowaniem/składowaniem bezzbiornikowym,
  • transportem i dystrybucją gazu i ropy,
  • ochroną środowiska w górnictwie nafty i gazu,
  • rynkami ropy i gazu.


W ramach konferencji odbędzie się także sesja „młodych profesjonalistów”, która będzie okazją do prezentacji prac realizowanych przez młodych pracowników nauki i przemysłu.

Miejsce

Akademia Górniczo-Hutnicza 

Data

5-7 czerwca 2019 r. 

Organizator

Fundacja Wiertnictwo-Nafta-Gaz, Nauka i Tradycje

Partner merytoryczny

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu

Kontakt

Krzysztof Polański (e-mail: polanski@agh.edu.pl

WWW

http://oil-gas.pl/