04.11.2013

Cracow Grid Workshop (CGW'13)


Miejsce konferencji:

Kraków

Data konferencji:

4 - 6 listopada 2013 r.

Organizator:

Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH, Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk, Katedra Informatyki AGH

Osoba do kontaktu:

dr inż. Marian Bubak

Strona konferencji:

www.cyfronet.krakow.pl/cgw13/