26.01.2012

AGH i Los Alamos National Laboratory rozpoczynają współpracę

26 stycznia 2012 r. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie podpisała umowę o współpracy z jednym z największych ośrodków badawczych w USA - Narodowym Laboratorium Los Alamos. AGH została tym samym pierwszą uczelnią w Europie Środkowo-Wschodniej z którą oficjalnie współpracować będzie to prestiżowe amerykańskie centrum naukowo-badawcze.


Los Alamos National Laboratory organizacyjnie podlega Departamentowi Energii Stanów Zjednoczonych. Mieszczący się w stanie Nowy Meksyk ośrodek badawczy zatrudnia ponad 11 tys. naukowców, kształcąc jednocześnie ponad tysiąc studentów. Roczny budżet LANL wynosi ponad dwa miliardy dolarów. Prace badawcze w laboratoriach Los Alamos skupiają się na kilku dziedzinach, m.in. wykorzystaniu energii słonecznej i jądrowej do celów pokojowych. Naukowcy z LANL ściśle współpracują z Uniwersytetem Kalifornijskim, a ich osiągnięcia są znane i szeroko cytowane w niemal całym świecie naukowym.

W podpisaniu porozumienia uczestniczyli: Rektor AGH prof. Antoni Tajduś, Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju AGH prof. Jerzy Lis, Kierownik Katedry Robotyki i Mechatroniki (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki) prof. Tadeusz Uhl, prof. Wiesław Staszewski z Katedry Robotyki i Mechatroniki, Pan Karl K. Jonietz, dyrektor ds. współpracy i rozwoju Centrum Energetycznego Chemicznego Doskonalenia i Magazynowania Wodoru Los Alamos oraz Pan Chuck Farrar, dyrektor Instytutu Inżynierii Los Alamos.

Umowa o współpracy pomiędzy AGH i LANL umożliwi m.in. wymianę naukowców, doktorantów i studentów pomiędzy partnerami. Na szerszą skalę kontynuowane będą także, rozpoczęte kilka lat temu, wspólne projekty badawcze dotyczące m.in. monitorowania stanu konstrukcji stosowanych w lotnictwie, energetyce czy budownictwie drogowym i przemysłowym.