24.06.2022

70 lat „Elektrycznego” – jubileusz Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej


W 2022 r. przypada 70-lecie Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej. W zaplanowanych na czerwiec uroczystościach jubileuszowych wezmą udział pracownicy, studenci i absolwenci.

Ramowy program jubileuszu

23 czerwca 2022 r.

  • godz. 12.00 – konferencja naukowa połączona z prezentacją osiągnięć pracowników wydziału


24 czerwca 2022 r. / główne obchody

  • godz. 9.00  – msza święta w kolegiacie św. Anny w Krakowie
  • godz. 11.00 – uroczyste posiedzenie Kolegium Wydziału w formule otwartej, z udziałem władz rektorskich i Senatu AGH
  • godz. 13.00 – prezentacja wydziału, zwiedzanie katedr, laboratoriów
  • godz. 16.00 – spotkania koleżeńskie na Wydziale
  • godz. 18.00 – biesiada „Pod wysokim napięciem” w Klubie STUDIO


Szczegółowe informacje

Historia nazwy wydziału

1952 – Wydział Elektromechaniczny AGH przekształca się w dwie jednostki: Wydział Elektryfikacji Górnictwa i Hutnictwa oraz Wydział Mechanizacji Górnictwa i Hutnictwa (obecnie: Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki)
1957 – Wydział Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej
1975 – Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki
1998 – Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki
2012 – Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

Obecna nazwa wydziału odzwierciedla jego interdyscyplinarny charakter oraz szerokie spektrum aktywności badawczej i dydaktycznej, a także prowadzone kierunki kształcenia.