18.10.2021

54. akcja honorowego krwiodawstwa – „WAMPIRIADA w AGH”


Zdjęcie przedstawia młodą kobietę leżącą na łóżku szpitalnym w trakcie oddawani krwi. Na ramieniu ma zaciśniętą kolorową opaskę. W tle widać sylwetki dwójki pielęgniarzy.

Rokrocznie studenci AGH oddają ok. 1000 litrów krwi.

Zapraszamy do udziału w akcji „Wampiriada AGH – Jesień HDK”, która odbędzie się w dniach 18–22 października 2021 r. na parterze stołówki „Tawo” (od poniedziałku do piątku w godz. 8.30–15.00).

Pomimo trwającej pandemii i związanej z tym trudnej sytuacji organizatorzy liczą na czynny udział wolontariuszy. Celem akcji jest przede wszystkim zebranie jak największej ilości krwi, niezbędnej do ratowania życia. Ze względu na wyczerpywanie się zasobów krwi organizatorzy akcji zwracają się z apelem do wszystkich członków Akademickiego Koła PCK i Klubu HDK PCK AGH, studentów i pracowników o wzięcie udziału w akcji krwiodawstwa.

Akcja organizowana jest przez Akademickie Koło PCK i Klub HDK w AGH przy współudziale Uczelnianej Rady Samorządu Studentów AGH oraz Fundacji ACADEMICA. Poboru krwi dokonują pracownicy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie.

Akcja krwiodawstwa zostanie przeprowadzona z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.
AGH jest jedyną uczelnią w Polsce, która może poszczycić się działającą od 59 lat organizacją mającą na celu ratowanie życia i zdrowia ludzkiego. Akcje krwiodawstwa odbywają się w Akademii cyklicznie cztery razy w roku. Rokrocznie studenci AGH oddają ok. 1000 litrów krwi.
W październiku 2020 r. podczas jesiennej akcji, którą zorganizowano w rygorze sanitarnym udało się zebrać prawie 47 litrów krwi (46 850 ml). Krew oddało 105 osób.

Organizatorzy zalecają, aby osoby biorące udział w akcji:

  • były zdrowe i wypoczęte,
  • posiadały dowód osobisty i/lub legitymację HDK,
  • przez trzy dni poprzedzające badanie nie spożywały alkoholu.