Przejdź do treści Przejdź do stopki
Współpraca - aktualności

Współpraca - aktualności

Grafika ilustracyjna przedstawiająca zarys mapy Polski z podświetlonymi punktami połączonymi siecią. Punktatorem zaznaczony jest Kraków. W lewym dolnym roku napis "Part of the DIANA Network". W prawym górnym rogu "Krakow DIANA Accelerator" oraz logotypy AGH i KPT.

AGH oraz KPT wspólnie poprowadzą polski oddział akceleratora innowacji obronnych NATO w ramach programu DIANA

14 marca 2024 r. ogłoszono nową mapę akceleratorów innowacji obronnych NATO w ramach programu Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic (DIANA). Zgodnie z nią Akademia Górniczo-Hutnicza oraz Krakowski Park Technologiczny wspólnie poprowadzą polski oddział akceleratora innowacji obronnych NATO – Krakow DIANA Accelerator.

Głównymi obszarami działalności Krakow DIANA Accelerator będzie wsparcie realizacji programów akceleracyjnych w obszarze rozwiązań technologicznych potrzebnych do zapewnienia bezpieczeństwa i obronności wszystkich krajów sojuszniczych NATO. Dla Polski to szansa na wsparcie modernizacji technologicznej sektora obronności i rozwój firm w obszarze nowych i przełomowych technologii podwójnego zastosowania, czyli zarówno do celów cywilnych jak i obronnych. Akcelerację biznesową ma zapewnić przede wszystkim KPT, natomiast akcelerację technologiczną oraz dostęp do infrastruktury badawczej i laboratoryjnej – AGH. DIANA współpracuje z wyłonionymi w konkursach start-upami i firmami z całego Sojuszu, wspierając je finansowo, szkoleniowo i mentoringowo, oraz zapewniając dostęp do szerokiej sieci inwestorów i przedstawicieli przemysłu.

Celem sieci DIANA, stworzonej przez NATO, jest połączenie kompetencji naukowców, innowatorów oraz start-upów współpracujących nad rozwiązaniami „głębokich technologii” (ang. deep tech) z jednostkami sektora obronnego i wojskowego. W obszarze zainteresowań DIANA znajdą się nowe i przełomowe technologie (ang. emerging and disruptive technologies), do których zaliczają się m.in. sztuczna inteligencja, technologie kosmiczne, kwantowe, autonomiczne, informacyjne i komunikacyjne, energetyka, a także biotechnologia oraz nowe surowce i materiały, a także produkcja.

Rozwój technologii z potencjałem tzw. podwójnego zastosowania pozwoli na dynamiczny ich rozwój, dalszą komercjalizację oraz szybszą implementację przez sojuszników NATO. Konsorcjum AGH oraz KPT powstało z myślą o zwiększeniu potencjału akceleracyjnego Polski, a dołączenie do sieci DIANA niesie ze sobą ogromną szansę na stworzenie krajowego ekosystemu innowacji, czerpiącego z najlepszych praktyk ekosystemu natowskiego, obejmującego już dzisiaj przeszło 200 podmiotów stowarzyszonych w ramach sieci DIANA.

Jak mówi gen. bryg. Marcin Górka, Dyrektor Departamentu Innowacji, przedstawiciel Polski w Radzie Dyrektorów DIANA:

– Od samego początku naszego udziału w programie DIANA zależało nam na umiejscowieniu jednego z ośrodków akceleratora w Polsce. Jest to bezwzględny warunek do tego, aby nasz kraj mógł w pełni wykorzystać szanse jakie oferuje DIANA – i nie mam tu bynajmniej na myśli samych startupów i innowatorów oraz polskich centrów testowych już włączonych do sieci DIANA, ale również polski ekosystem innowacji w szerszym ujęciu, a więc również fundusze kapitałowe, ośrodki akademickie, podmioty zbrojeniowe i oczywiście nas, żołnierzy. Bardzo się cieszę, że oferta Krakowskiego Parku Technologicznego i Akademii Górniczo-Hutniczej została zaakceptowana przez Radę Dyrektorów.

Prof. Jerzy Lis, Rektor AGH podkreśla:

– Dla AGH jest to niezwykle istotne wyróżnienie i docenienie naszego naukowego potencjału. Dzięki dołączeniu do prestiżowego grona jednostek budujących akceleratory NATO bierzemy wspólnie z Krakowskim Parkiem Technologicznym odpowiedzialność za dostarczanie rozwiązań na najwyższym poziomie, które będą kluczowe dla bezpieczeństwa w Sojuszu. Traktujemy takie wyzwania z najwyższą powagą. Dla samej AGH to szansa na wzmocnienie i rozwój kluczowych obszarów badawczych. Wsparcie merytoryczne, mentoring ekspertów rynkowych są także nieocenione w tym przedsięwzięciu. Jednocześnie mamy poczucie, że jesteśmy gotowi wnieść do programu DIANA najbardziej innowacyjne rozwiązania powstające w murach naszej uczelni.

Tadeusz Zaremba, prezes zarządu Krakowskiego Parku Technologicznego mówi:

Krakowski Park Technologiczny sukcesywnie poszukuje specjalizacji w obszarze wspierania innowacji, a współpraca z NATO w zakresie innowacji obronnych jest przez nas postrzegana jako niepowtarzalna szansa dla innowatorów. Nasze działania podyktowane są zarówno przekonaniem, że to tzw. głębokie technologie budują najsilniejsze przewagi konkurencyjne w biznesie, jak i tym, że przyszłość należy budować na filarach innowacyjności, bezpieczeństwa i współpracy. W KPT wierzymy, że inwestowanie w innowacje obronne to nie tylko kwestia strategiczna, ale również odpowiedzialność wobec przyszłych pokoleń.

Zdaniem Jacka Siewiery, Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego:

– Polski Ekosystem Innowacji, zgodnie z międzynarodową decyzją, otrzymał nową, niezwykle kluczową instytucję, utworzoną na bazie krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Krakowskiego Parku Technologicznego – Krakow DIANA Accelerator, będący częścią Akceleratora Innowacji Obronnych NATO DIANA. BBN konsekwentnie wspierał tę ideę, gdyż współczesne bezpieczeństwo zależy w dużej mierze od tego, czy będziemy w stanie odpowiednio wykorzystać potencjał jednostek badawczo-rozwojowych oraz parków technologicznych oraz od tego, jak skutecznie będziemy w stanie przetransferować i wykorzystać tą wiedzę do zwiększenia bezpieczeństwa państwa. Umocowanie akceleratora właśnie w Polsce pozwoli na usprawnienie współpracy pomiędzy start-upami, inwestorami, podmiotami przemysłu obronnego, środowiskami akademickimi oraz użytkownikiem końcowym. Współpraca sojusznicza w sektorze bezpieczeństwa stanowi podstawę funkcjonowania współczesnych modeli biznesowych i pozytywnie wpłynie na rozwój i wykorzystanie przełomowych technologii oraz istotnie wzmocni odporność państwa polskiego i całego Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Mocną stroną DIANY jest nasza wyjątkowa transatlantycka sieć centrów talentów i liderów innowacyjności działających na rzecz wspólnego celu. Zasięg i różnorodność partnerów w sieci DIANA przyspieszy rozwój i wdrażanie przełomowych rozwiązań dla obronności, bezpieczeństwa i pokoju – mówi prof. Deeph Chana, Dyrektor Zarządzający Akceleratora Innowacji Obronnych NATO (DIANA), a także Dyrektor Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie i Technologii w Imperial College w Londynie.

Udział w akceleratorze jest koordynowany przez Departament Innowacji Ministerstwa Obrony Narodowej, który aktywnie wspiera udział Polski w programie DIANA.

W AGH powołano także pełnomocnika Rektora ds. NATO DIANA, którym została Izabela Albrycht, członkini Grupy Doradczej NATO ds. nowych i przełomowych technologii w latach 2020–2022.

KPT powołał pełnomocnika ds. technologii podwójnego zastosowania, został nim Bartosz Józefowski.

Szczegółowe informacje dotyczące programu DIANA dostępne są na stronie diana.nato.int.

Informacje dotyczące polskiego oddziału akceleratora innowacji obronnych NATO dostępne są na stronie diana.krakow.pl.

Stopka