Przejdź do treści Przejdź do stopki
Współpraca - aktualności

Współpraca - aktualności

Zdjęcie. Na zielonym tle dłoń układająca jedna na drugiej i obok siebie drewniane kostki z grafikami w kolorze zielonym, które przedstawiają obrazki związane z ograniczeniem CO2.

Strategia rozwoju technologii CCUS w Polsce tematem spotkania w Centrum Energetyki

W Centrum Energetyki AGH w obecności szefa Ministerstwa Rozwoju i Technologii Krzysztofa Hetmana został przedstawiony stan realizacji prac w projekcie krajowym Gospostrateg III pn. „Strategia rozwoju technologii wychwytu, transportu, utylizacji i składowania CO2 w Polsce oraz pilotaż Polskiego Klastra CCUS”.

Na spotkaniu byli obecni: Prorektor ds. Współpracy AGH prof. Rafał Wiśniowski, dyrektor Centrum Energetyki AGH prof. Wojciech Nowak, pełnomocnik dyrektora prof. Arkadiusz Kustra, europoseł Adam Jarubas oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Producentów Cementu, Stowarzyszenia Przemysłu Wapienniczego i Krakowskiego Holdingu Komunalnego.

Prelegenci przedstawili zestaw pilnych działań legislacyjnych, jakie stoją przed stroną rządową, a które umożliwią skuteczne powstanie i rozwój technologii CCUS w różnych gałęziach przemysłu w Polsce.

***

Rozwiązaniem komplementarnym do działań prowadzących do eliminacji emisji CO2 lub wzrostu naturalnego pochłaniania tego gazu jest wychwyt CO2, a następnie jego transport i wykorzystanie (utylizacja) w gospodarce lub też trwałe składowanie geologiczne. Technologie CCUS (z ang. Carbon Capture, Utilization and Storage) są więc cennym uzupełnieniem innych niskoemisyjnych rozwiązań, pozwalając pogodzić wykorzystanie paliw kopalnych i występowanie nieuchronnych emisji procesowych z budową gospodarki neutralnej klimatycznie. Z tego powodu istotne jest wypracowanie dopasowanej do krajowej specyfiki strategii rozwoju technologii CCUS w Polsce oraz zainicjowanie krajowych energetyczno-przemysłowych klastrów technologii CCUS. Przyczyni się to do sprawiedliwej transformacji energetycznej oraz wzrostu uprzemysłowienia Polski zgodnie z wyzwaniami zapisanymi w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Projekt CCUS.pl realizuje konsorcjum, którego liderem jest AGH, liderem merytorycznym – podmiot wdrażający, czyli Ministerstwo Rozwoju i Technologii, a partnerem społeczno-gospodarczym – Fundacja Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich (WiseEuropa). Kierownikiem B+R projektu jest prof. Wojciech Nowak, dyrektor Centrum Energetyki AGH.

Szczegółowe informacje o projekcie CCUS.pl

fot. archiwum Centrum Energetyki AGH

Na zdjęciu kilku uczestników spotkania. Siedzą za stołem, jeden z nich stoi, przemawiając.

Stopka