30.06.2021

Międzynarodowe uznanie dla wynalazku z AGH


fot. Zbigniew Sulima

Wynalazek „Sposób obniżenia stężenia pyłów w warstwie smogu, stanowiącego warstwę inwersyjną” autorstwa zespołu naukowców z Wydziału Energetyki i Paliw został nagrodzony złotym medalem na 48. Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie. Wirtualna ekspozycja odbyła się kilka miesięcy temu, ale złoty medal i dyplom dotarł do interdyscyplinarnego zespołu z AGH w czerwcu.

W skład zespołu, który opracował wynalazek, wchodzą naukowcy z Katedry Chemii Węgla i Nauk o Środowisku oraz Katedry Maszyn Cieplnych i Przepływowych: prof. dr hab. Barbara Kubica, prof. dr hab. inż. Wojciech Suwała, prof. dr hab. inż. Jacek Leszczyński, dr hab. Katarzyna Szarłowicz, prof. AGH, dr hab. Marcin Stobiński, prof. AGH, dr inż. Janusz Zyśk, mgr inż. Dominik Gryboś, mgr inż. Filip Jędrzejek.

Innowacyjna metoda zmniejszania stężenia pyłów zawieszonych w atmosferze przy użyciu generatora fali uderzeniowej została zgłoszona do Urzędu Patentowego w sierpniu 2020 r.

Wynalazek opiera się na tworzeniu cyklu fal uderzeniowych, powstających w wyniku eksplozji mieszaniny gazów palnych i powietrza. Skutkiem oddziaływania fal uderzeniowych jest zniszczenie struktury warstwy inwersji temperatury atmosfery, co umożliwia powstawanie pionowych ruchów atmosfery, prowadzących do zmniejszenia stężenia zanieczyszczeń powietrza.

Drogę wynalazku na wystawę w Genewie utorowało zwycięstwo jego współtwórców – doktorantów Filipa Jędrzejka i Dominika Grybosia oraz inż. Macieja Borka – w konkursie „Student-Wynalazca”.